Hopp til hovedinnhold

Wernicke-Korsakoff syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Wernickes encefalopati og Korsakoffs psykose er to separate tilstander som kan opptre samtidig ved langvarig alkoholmisbruk
Forekomst:
Er relatert til omfanget av alkoholisme i befolkningen
Symptomer:
Wernickes encefalopati kjennetegnes ved bevissthetsforstyrrelser, oftalmoplegi og ataksi. Korsakoffs psykose er en irreversibel sykdom preget av betydelig amnesi og konfabuleringer
Funn:
Kan være nystagmus, øyemuskellammelser, ataksi, redusert bevissthet. Ved Korsakoffs psykose foreligger amnesi og konfabuleringer
Diagnostikk:
Rutinemessig tas blodprøver, ev. måling av tiamin, ev. MR
Behandling:
Tilførsel av tiamin i store doser
 1. Xiong GL. Wernicke-Korsakoff syndrome. Medscape, last updated May 16, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. So YT. Wernicke encephalopathy. UpToDate, last updated Feb 11, 2020. UpToDate  
 3. Damsgaard L, Ulrichsen J, Nielsen MK. Wernickes encefalopati hos patienter med alkoholabstinenssymptomer. Ugeskr Læger 2010; 172: 2054. Ugeskrift for Læger  
 4. Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A, et al. Guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol. 2010 Dec;17(12):1408-18. PubMed  
 5. Thomson AD, Marshall EJ. The natural history and pathophysiology of Wernicke's Encephalopathy and Korsakoff's Psychosis. Alcohol Alcohol 2006; 41: 151-8. PubMed  
 6. Welsh A, Rogers P, Clift F. Nonalcoholic Wernicke's encephalopathy. CJEM. 2015 May 19. 1-4.
 7. Van Stavern G, Kumar G, Thuruthumaly C. Visual disturbance after bariatric surgery. JAMA Ophthalmol. 2015 Mar. 133 (3):345-6.
 8. Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new clinical settings and recent advances in diagnosis and management. Lancet Neurol. 2007 May. 6(5):442-55.
 9. Lough ME. Wernicke's encephalopathy: expanding the diagnostic toolbox. Neuropsychol Rev. 2012 Jun;22(2):181-94. PubMed  
 10. Burns MJ. Delirium tremens. Medscape, last updated Apr 27, 2018. emedicine.medscape.com  
 11. Bramness J. Wernickes encefalopati. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no  
 12. Day E, Bentham PW, Callaghan R, Kuruvilla T, George S. Thiamine for prevention and treatment of Wernicke-Korsakoff Syndrome in people who abuse alcohol. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004033. DOI: 10.1002/14651858.CD004033.pub3. DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo