Hopp til hovedinnhold

Tuberøs sklerose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Dannelse av multiple, godartede svulster forårsaket av mutasjoner i TSC1 og/ eller TSC2 genene. Arvelig dominant arvegang, men ca 65% av tilfellene skyldes spontanmutasjoner
Forekomst:
Insidens 1 pr. 6000 levendefødte
Symptomer:
Svært variabel fenotype. Hud og CNS er nesten alltid involvert. Epilepsi er vanlig. Mental retardasjon ses hos ca. 50%
Funn:
Karakteristiske funn i hud inkluderer hypopigmenterte områder, angiofibromer og fibrøst plakk i panne
Diagnostikk:
Det finnes ingen enkeltstående test for å stille diagnosen. Genetiske analyser benyttes. MR av sentralnervesystemet, ultralyd av nyrer, ekko doppler undersøkelse av hjertet
Behandling:
Støttende. Ofte epilepsibehandling, kirurgi kan være aktuelt for å fjerne tumorvev
 1. Brandt-Hansen P, Solhoff R. Tuberøs sklerose-kompleks. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 870-3. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Franz DN. Tuberous sclerosis. Medscape, last updated Oct 14, 2015. . emedicine.medscape.com  
 3. Roach ES, Gomez MR, Northrup H: Tuberous sclerosis complex consensus conference: revised clinical diagnostic criteria. J Child Neurol 1998; 13: 624-8. PubMed  
 4. Hyman MH, Whittemore VH. National Institutes of Health consensus conference: tuberous sclerosis complex. Arch Neurol 2000; 57: 662-5. PubMed  
 5. O'Callaghan FJ, Shiell AW, Osborne JP et al. Prevalence of tuberous sclerosis estimated by capture-recapture analysis. Lancet 1998; 351: 1490. PubMed  
 6. Curatolo P, Bombardieri R, Jozwiak S. Tuberous sclerosis. Lancet 2008; 372: 657-68. PubMed  
 7. Crino PB, Henske EP: New developments in the neurobiology of the tuberous sclerosis complex. Neurology 1999; 53: 1384-90. Neurology  
 8. Langkau N, Martin N, Brandt R, Zugge K, Quast S. TSC1 and TSC2 mutations in tuberous sclerosis, the associated phenotypes and a model to explain observed TSC1/ TSC2 frequency ratios. Eur J Pediatr 2002; 161: 393-402. PubMed  
 9. Povey S, Burley M, Attwood J, et al. Two loci for tuberous sclerosis: one on 9q34 and one on 16p13. Ann Hum Genet 1994; 58: 107-127. PubMed  
 10. Consortium ECTS. Identification and characterization of the tuberous sclerosis gene on chromosome 16. Cell 1993; 75: 1305-1315. PubMed  
 11. Dabora SL, Jozwiak S, Franz DN, et al: Mutational analysis in a cohort of 224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared with TSC1, disease in multiple organs. Am J Hum Genet 2001; 68: 64-80. PubMed  
 12. Dabora SL, Jozwiak S, Franz DN, Roberts PS, Nieto A. Mutational analysis in a cohort of 224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared with TSC1, disease in multiple organs. Am J Hum Genet 2001; 68: 64-80. PubMed  
 13. Van Slegtenhorst M, Nellist M, Nagelkerken B, et al. Interaction between hamartin and tuberin, the TSC1 and TSC2 gene products. Hum Mol Genet 1998; 7: 1053-1057. PubMed  
 14. Dahl HM, Strømme P. Tuberøs sklerose. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 853. PubMed  
 15. Roach ES, DiMario FJ, Kandt RS, Northrup H: Tuberous Sclerosis Consensus Conference: recommendations for diagnostic evaluation. National Tuberous Sclerosis Association. J Child Neurol 1999; 14: 401-7. PubMed  
 16. DiMario F. Brain abnormalities in tuberous sclerosis. J Child Neurol 2004; 19: 650-7. PubMed  
 17. Thiele E. Managing epilepsy in tuberous sclerosis complex. J Child Neurol 2004; 19: 680-6. PubMed  
 18. Joinson C, O'Callaghan F, Osborne J et al. Learning disability and epilepsy in an epidemiological sample of individuals with tuberous sclerosis complex. Psychol Med 2003; 32: 335-44. PubMed  
 19. de Vries P, Humphrey A, McCartney D et al. Consensus clinical guidelines for the assessment of cognitive and behavioural problems in tuberous sclerosis. Eur Child Adolesc Psychiatry 2005; 14: 183-90. PubMed  
 20. Roach ES, Sparagana SP. Diagnosis of tuberous sclerosis complex. J Child Neurol 2004; 19: 643-9. PubMed  
 21. Owens J, Bodensteiner JB. Tuberous sclerosis complex: Genetics, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Dec 23, 2014. UpToDate  
 22. Owens J, Bodensteiner JB. Tuberous sclerosis complex: Management. UpToDate, last updated Jan 15, 2015. UpToDate  
 23. Koenig MK, Bell CS, Hebert AA, et al. Efficacy and Safety of Topical Rapamycin in Patients With Facial Angiofibromas Secondary to Tuberous Sclerosis Complex The TREATMENT Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2018. doi:10.1001/jamadermatol.2018.0464 DOI  
 24. Joinson C, O´Callaghan FJ, Osborne JP et al. Learning disability and epilepsy in an epidemiological sample of individuals with tuberous sclerosis complex. Psychol Med 2003; 33: 335-44. PubMed  
 25. Winterkorn EB, Pulsifer MB, Thiele EA. Cognitive prognosis of patients with tuberous sclerosis comlex. Neurology 2007; 68: 62-4. Neurology  
 26. O'Callaghan FJK, Harris T, Joinson C et al. The relation of infantile spasms, tubers and intelligence in tuberous sclerosis complex. Arch Dis Child 2004; 89: 530-3. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer
 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim