Hopp til hovedinnhold

Essensiell tremor

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en aksjonstremor lokalisert til begge hender, underarmer, hode
Forekomst:
Internasjonale tall viser en prevalens på fra 0,4-6%
Symptomer:
Oftest håndtremor som er borte i hvile og forverres i emosjonelle situasjoner
Funn:
Tydeligst i hender og håndledd når armene strekkes ut foran personen, men også hode, underekstremiteter og stemme kan påvirkes
Diagnostikk:
Ingen spesifikke tester
Behandling:
Det finnes ingen kurativ behandling. Betablokkere eller gabapentin er foretrukne medisiner
 • Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) - nettside 
 1. Shanker V. Essential tremor: diagnosis and management. BMJ. 2019 Aug 5;366:l4485. PMID: 31383632. PubMed  
 2. Burke DA. Essential tremor. Medscape, last updated Oct 22, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Hess CW, Pullman SL. Tremor: clinical phenomenology and assessment techniques. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2012;2. PMID: 23439931 PubMed  
 4. Flengsrud K, Toft M, Dietrichs E. Essensiell tremor. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Apr 24;139(8). Norwegian. PMID: 31062562. PubMed  
 5. Dietrichs E, Kvikstad V. Essensiell tremor. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2210-3. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Dietrichs E, Tallaksen CME. Genetikk ved bevegelsesforstyrrelser - dystoni, tremor og chorea. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2236-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Sethi KD. Tremor. Curr Opin Neurol 2003; 16: 481-5. PubMed  
 8. Koller WC, Busenbark K, Miner K. The relationship of essential tremor to other movement disorders: report on 678 patients. Essential Tremor Study Group. Ann Neurol 1994; 35: 717-23. PubMed  
 9. Shill HA, Adler CH, Sabbagh MN, et al. Pathologic findings in prospectively ascertained essential tremor subjects. Neurology 2008;70:1452-5. Neurology  
 10. Elble RJ. The essential tremor syndromes. Curr Opin Neurol. 2016;29(4):507–512. PMID: 27257943 PubMed  
 11. Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2011; 77: 1752-5. pmid:22013182 PubMed  
 12. Sampaio C, Ferreira J. Essential tremor. Clin Evid 2001; 6: 981-9. PubMed  
 13. Bruno E, Nicoletti A, Quattrocchi G, et al.   Topiramate for essential tremor. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 14;4:CD009683. PMID: 28409827 PubMed  
 14. Kuo S-H, Pan M-K. Essential tremor. BMJ Best Practice, last updated March 2018.
 15. Jankovic J, Schwartz K, Clemence W, et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled study to evaluate botulinum toxin type A in essential hand tremor. Mov Disord 1996; 11: 250-6. PubMed  
 16. Flora ED, Perera CL, Cameron AL, et al. Deep brain stimulation for essential tremor: a systematic review. Mov Disord. 2010 Aug 15;25(11):1550-9. PubMed  
 17. Toft M, Lilleeng B, Ramm-Pettersen J et al. Behandling av bevegelsesforstyrrelser med dyp hjernestimulering. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1972-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 18. Fields JA, Troster AI, Woods AP et al. Neuropsychological and quality of life outcomes 12 months after unilateral thalamic stimulation for essential tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: 305-11. PubMed  
 19. FDA. FDA approves first MRI-guided focused ultrasound device to treat essential tremor. FDA News Release 2016. www.fda.gov  
 20. Elias WJ, Lipsman N, Ondo WG, et al. A randomized trial of focused ultrasound thalatomy for essential tremor. N Engl J Med 2016; 375: 730-9. doi:10.1056/NEJMoa1600159 DOI  
 21. Bain PG, Findley LJ, Thompson PD, et al. A study of hereditary essential tremor. Brain 1994; 117: 805-24. PubMed  
 • Rune Midgard, spesialist i nevrologi, Molde
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo