Hopp til hovedinnhold

Medikamentinduserte motoriske forstyrrelser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ulike motoriske forstyrrelser kan være indusert av medikamenter
Forekomst:
Ikke helt sjeldne tilstander
Symptomer:
Kan være parkinsonbilde, tremor, dystoni, korea, akatisi, tardive dyskinesier
Funn:
Avhenger av symptombildet
Diagnostikk:
Jfr. de respektive kliniske symptombildene
Behandling:
Består i å redusere eller seponere den utløsende årsaken, ev. skifte til mer hensiktsmessig behandling
  1. Mehta SH, Morgan JC, Sethi KD. Drug-induced movement disorders. Neurol Clin. 2015;33(1):153-174. PMID: 25432728 PubMed  
  2. Factor SA, Burkhard PR, Caroff S, et al. Recent developments in drug-induced movement disorders: a mixed picture. Lancet Neurol. 2019;18(9):880-890. PubMed  
  3. Liang T-W, Tarsy D. Tardive dyskinesia: Prevention, treatment, and prognosis. UpToDate, last updated Jun 16, 2021. UpToDate  
  4. Citrome L. Deutetrabenazine for tardive dyskinesia: A systematic review of the efficacy and safety profile for this newly approved novel medication-What is the number needed to treat, number needed to harm and likelihood to be helped or harmed?. Int J Clin Pract. 2017. PMID: 29024264 PubMed  
  5. Soares-Weiser K, Maayan N, McGrath J. Vitamin E for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD000209. DOI: 10.1002/14651858.CD000209.pub2. DOI  
  6. Adelufosi AO, Abayomi O, Ojo TM. Pyridoxal 5 phosphate for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev 2015; 4: CD010501. pmid:25866243 PubMed  
  7. Bergman H, Bhoopathi PS, Soares-Weiser K. Benzodiazepines for antipsychotic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 20;1:CD000205. doi: 10.1002/14651858.CD000205.pub3. (Review) PMID: 29352477 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo