Hopp til hovedinnhold

Sydenhams korea

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hovedsymptom ved reumatisk feber. Komplikasjon etter streptokokkhalsinfeksjon
Forekomst:
Meget sjelden tilstand etter at revmatisk feber har blitt sjelden i den vestilige verden
Symptomer:
Korea, emosjonell ustabilitet og hypotoni som kan oppstå 1-6 måneder etter den primære infeksjonen
Funn:
Normal sensibilitet og reflekser, vekslende gripekraft i håndtrykk og episoder med protrusjon av tungen
Diagnostikk:
Ekko cor bør vurderes for å se etter tegn til endokarditt, anti-streptokokk antistoffer kan i noen tilfeller påvises
Behandling:
Ingen kurativ behandling. Penicillinbehandling anbefales ofte
  • Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) - nettside 
  1. Ekici F, Cetin II, Cevik BS, Senkon OG, Alpan N, Degerliyurt A, et al. What is the outcome of rheumatic carditis in children with Sydenham's chorea?. Turk J Pediatr. 2012; 54(2):159-67. PubMed  
  2. Teixeira AL, Vasconcelos LP, Nunes MDCP, Singer H. Sydenham's chorea: from pathophysiology to therapeutics. Expert Rev Neurother. 2021;21(8):913-922. PubMed  
  3. Gilbert DL. Sydenham chorea. UpToDate, last updated Jun 21, 2021. UpToDate  
  4. Olesen C, Jensen LL, Balslev T, Krag-Olsen B. Sydenhams korea. Ugeskr Læger 2007; 169: 3482-4. PubMed  
  5. Ridel KR, Lipps TD, Gilbert DL. The prevalence of neuropsychiatric disorders in Sydenham's chorea. Pediatr Neurol 2010; 42(4):243-8. PubMed  
  6. Paz JA, Silva CA, Marques-Dias MJ. Randomized double-blind study with Prednisone in Sydenham's Chorea. Pediatr Neurol 2006; 34: 264-9. PubMed  
  7. Beier K, Pratt DP. Sydenham Chorea. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 27, 2021. PMID: 28613588 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo