Hopp til hovedinnhold

Cerebral venetrombose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Trombose i en sentral cerebral vene eller venesinus. Oftest relatert til protrombotisk tilstand.
Forekomst:
Sjelden. Utgjør færre enn 1% av alle hjerneslag, men rammer vesentlig yngre mennesker, medianalder 37 år.
Symptomer:
Typisk er hodepine, kvalme, ev. lammelser og endring av bevissthetstilstand.
Funn:
Papilleødem. Nevrologiske funn.
Diagnostikk:
Diagnostiseres best med MR.
Behandling:
Antikoagulasjon med heparin og warfarin. DOAC er sannsynligvis å foretrekke i langtidsbehandlingen
 1. Kristoffersen ES, Harper CE, Vetvik KG, Faiz KW. Cerebral venous thrombosis - epidemiology, diagnosis and treatment. Cerebral venetrombose – forekomst, diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(12):10.4045/tidsskr.17.1047. Published 2018 Aug 20.
 2. McElveen WA. Cerebral Venous Thrombosis. Medscape, last updated Oct 09, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Schwedt TJ, Matharu MS, Dodick DW. Thunderclap Headache. Lancet Neurol 2006; 5: 621-31. PubMed  
 4. Ferro JM, Canhão P. Cerebral venous thrombosis: Etiology, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Aug 31, 2018. UpToDate  
 5. Silvis SM, de Sousa DA, Ferro JM et al. Cerebral venous thrombosis. Nat Rev Neurol 2017; 13: 555 - 65. PubMed  
 6. Coutinho JM, Ferro JM, Canhão P, et al. Cerebral venous and sinus thrombosis in women. Stroke 2009; 40:2356. Stroke  
 7. Duman T, Uluduz D, Midi I et al. A Multicenter study of 1144 patients with cerebral venous thrombosis: The VENOST Study. J Stroke Cerebrovasc Dis 2017; 26: 1848 - 57. PubMed  
 8. Agostoni E. Headache in cerebral venous thrombosis. Neurol Sci 2004; 25 Suppl 3: 206.
 9. Dentali F, Squizzato A, Marchesi C et al. D-dimer testing in the diagnosis of cerebral vein thrombosis: a systematic review and a meta-analysis of the literature. J Thromb Haemost 2012; 10: 582 - 9. PubMed  
 10. Linn J, Ertl-Wagner B, Seelos KC, Strupp M, Reiser M, Brückmann H, Brüning R. Diagnostic value of multidetector-row CT angiography in the evaluation of thrombosis of the cerebral venous sinuses. Am J Neuroradiol 2007; 28: 946-52. PubMed  
 11. Carrier M, Lazo-Langner A, Shivakumar S, et al. Screening for occult cancer in unprovoked venous thromboembolism. N Engl J Med. 2015. PMID: 26095467 PubMed  
 12. Ferro JM, Canhão M. Cerebral venous thrombosis: Treatment and prognosis. UpToDate, last updated Apr 06, 2022. UpToDate  
 13. Ferro JM, Bousser MG, Canhão P et al. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis - endorsed by the European Academy of Neurology. Eur J Neurol 2017; 24: 1203 - 13. PubMed  
 14. Coutinho JM, Stam J. How to treat cerebral venous and sinus thrombosis. J Thromb Haemost 2010; 8:877. PubMed  
 15. Coutinho J, de Bruijn SFTM, deVeber G, Stam J. Anticoagulation for cerebral venous sinus thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD002005. DOI: 10.1002/14651858.CD002005.pub2. DOI  
 16. Al Rawahi B, Almegren M, Carrier M. The efficacy and safety of anticoagulation in cerebral vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis. Thromb Res. 2018 Sep;169:135-139. pmid:30056293 PubMed  
 17. Viegas LD, Stolz E, Canhão P et al. Systemic thrombolysis for cerebral venous and dural sinus thrombosis: a systematic review. Cerebrovasc Dis 2014; 37: 43 - 50. PubMed  
 18. Hiltunen S, Putaala J, Haapaniemi E et al. Long-term outcome after cerebral venous thrombosis: analysis of functional and vocational outcome, residual symptoms, and adverse events in 161 patients. J Neurol 2016; 263: 477 - 84. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim