Hopp til hovedinnhold

Medikamentoverforbrukshodepine

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk hodepine, mer enn 15 dager per måned i mer enn 3 måneder, forårsaket av medikamenter som benyttes for å behandle hodepineanfall av enten migrene eller spenningstype
Forekomst:
Ca. halvparten av alle pasienter med kronisk hodepine har medikamentoverforbruks-hodepine (MOH)
Symptomer:
Daglig eller nesten daglig hodepine med hyppig bruk av anfalls-medikamenter.
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Bruk av hodepinekalender over minst 1 måned. Vanligvis er ingen supplerende undersøkelser nødvendig
Behandling:
Den viktigste behandlingen er god informasjon kombinert med seponering av alle smertestillende medisiner. Brå seponering uten mye bruk av andre anfallsmedisiner er mest effektivt. Forebyggende behandling mot migrene eller spenningshodepine vil oftest være nødvendig.
 1. Kristoffersen ES, Lundqvist C. Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Ther Adv Drug Saf. 2014; 5: 87-99. PMID: 25083264 PubMed  
 2. Dodick DW. Chronic daily headache. N Engl J Med 2006; 354: 158-65. PubMed  
 3. Linde M, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011; 31): 585-96 . pmid:21123626 PubMed  
 4. Dyb G, Holmen TL, Zwart JA. Analgesic overuse among adolescents with headache: the Head-HUNT-Youth Study. Neurology 2006; 66:198-201. PMID:16434653 PubMed  
 5. Diener H-C, Dodick D, Evers S, et al. Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headache. Lancet Neurol 2019; 18: 891-902. pmid:31174999 PubMed  
 6. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, et al. Brief intervention for medication-overuse headache in prmary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. doi:10.1136/jnnp-2014-308548 DOI  
 7. Salvesen R. Hodepine som bivirkning av analgetika. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1900-2. PubMed  
 8. Srikiatkhachorn A , le Grand SM , Supornsilpchai W , et al . Pathophysiology of medication overuse Headache-An update. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2014;54:204–10. PMID: 24117004 PubMed  
 9. Cargnin S , Viana M , Sances G , et al . A systematic review and critical appraisal of gene polymorphism association studies in medication-overuse headache. Cephalalgia 2018;38:1361–73. PMID: 28870085 PubMed  
 10. Bahra A, Walsh M, Menon S, Goadsby PJ. Does chronic daily headache arise de novo in association with regular analgesic use?. Cephalalgia 2000; 20: 294. PubMed  
 11. Warner JS. The outcome of treating patients with suspected rebound headache. Headache 2001; 41: 685-92. PubMed  
 12. Hagen K, Linde M, Steiner TJ, Stovner LJ, Zwart JA. Risk factors for medication-overuse headache: an 11-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Studies. Pain. 2012; 153: 56-61. PMID: 22018971 PubMed  
 13. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018; 38: 1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 14. Limmroth V, Katsarava Z, Fritsche G, Przywara S, Diener HC. Features of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59: 1011-4. Neurology  
 15. Lundqvist C, Gossop M, Russell MB, Straand J, Kristoffersen ES. Severity of Analgesic Dependence and Medication-overuse Headache. J Addict Med 2019. pmid:30724760 PubMed  
 16. Limmroth V, Katsarava Z. Medication overuse headache. Curr Opin Neurol 2004; 17: 301-6. PubMed  
 17. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. Management of medication overuse headache: 1-year randomized multicentre open-label trial. Cephalalgia 2009; 29: 221-32. PMID: 18823363 PubMed  
 18. Carlsen LN, Munksgaard SB, Nielsen M, et al. Comparison of 3 Treatment Strategies for Medication Overuse Headache A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol 2020; 77: 1069-78. doi:10.1001/jamaneurol.2020.1179 DOI  
 19. Wakerly B. Medication-overuse headache. Pract Neurol 2019; 19: 399-403. pmid:31273078 PubMed  
 20. Katsarava Z, Fritsche G, Muessig M, Diener HC, Limmroth V. Clinical features of withdrawal headache following overuse of triptans and other headache drugs. Neurology 2001; 57: 1694-8. Neurology  
 21. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R.. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology 2006; 66: 1894-8. pmid:16707727 PubMed  
 22. Freitag FG, Lake A III, Lipton R, et al. Inpatient treatment of headache: an evidence-based assessment. Headache 2004; 44: 342-60. PubMed  
 23. Engelstoft IMS, Carlsen LN, Munksgaard SB, et al. Complete withdrawal is the most feasible treatment for medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Eur J Pain 2019; 23: 1162-70. PMID: 30793412 PubMed  
 24. Carlsen LN, Munksgaard SB, Jensen RH, Bendtsen L. Complete detoxification is the most effective treatment of medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Cephalalgia 2018; 38(2): 225-36. PMID: 29050498 PubMed  
 25. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub3. Accessed 16 May 2022. The Cochrane Library  
 26. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, et al. A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. J Headache Pain. 2011 Jun;12(3):315-22 . pmid:21207237 PubMed  
 27. Katsarava Z, Muessig M, Dzagnidze A. Medication overuse headache: rates and predictors for relapse in a 4-year prospective study. Cephalalgia 2005; 25: 12-5. PubMed  
 • Lars Jacob Stovner, professor i nevrologi, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine,St. Olavs hospital, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo