Hopp til hovedinnhold

Anstrengelsesrelatert hodepine

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hodepine som utløses i forbindelse med langvarige/harde fysiske anstrengelser. Klassifiseres som primær hodepine
Forekomst:
Forholdsvis sjelden tilstand, forekommer oftere hos menn enn kvinner, gjerne menn i 20-årene
Symptomer:
Hodepinen er som regel pulserende, bilateral og ofte lokalisert til bakhodet og kommer i tilslutning til fysisk anstrengelse
Funn:
Ingen sykdomsspesifikke funn
Diagnostikk:
Ved første episode aktuelt med innleggelse for å utelukke subaraknoidalblødning. 
Behandling:
Viktigste behandling er å stanse den utløsende aktiviteten. Usikker effekt av medikamenter. God prognose
 • Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine - nettside 
 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 2. Cutrer FM, Swanson JW. Exercise (exertional) headache. UpToDate, last updated Apr 05, 2021. UpToDate  
 3. Rasmussen BK, Olesen J. Symptomatic and nonsymptomatic headaches in a general population. Neurology 1992; 42: 1225. Neurology  
 4. van der Ende-Kastelijn K, Oerlemans W, Goedegebuure S. An online survey of exercise-related headaches among cyclists. Headache 2012; 52: 1566-73. pmid:23126543 PubMed  
 5. Doepp F, Valdueza JM, Schreiber SJ. Incompetence of internal jugular valve in patients with primary exertional headache: a risk factor?. Cephalalgia 2008. pmid:18021266 PubMed  
 6. Pascual J, González-Mandly A, Martín R, Oterino A. Headaches precipitated by cough, prolonged exercise or sexual activity: a prospective etiological and clinical study. J Headache Pain 2008; 9: 259-66. pmid:18751938 PubMed  
 7. Cutrer FM, Huerter K. Exertional headache and coronary ischemia despite normal electrocardiographic stress testing. Headache 2006; 46: 165. PubMed  
 8. Slavik RS, Rhoney DH. Indomethacin: a review of its cerebral blood flow effects and potential use for controlling intracranial pressure in traumatic brain injury patients. Neurol Res 1999; 21: 491. PubMed  
 9. Sjaastad O, Bakketeig LS. Exertional headache. I. Vaga study of headache epidemiology. Cephalalgia 2002; 22: 784. PubMed  
 10. Pascual J, Iglesias F, Oterino A, et al. Cough, exertional, and sexual headaches: an analysis of 72 benign and symptomatic cases. Neurology 1996; 46: 1520. Neurology  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL