Hopp til hovedinnhold

Chiari malformasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Som regel en medfødt misdannelse hvor lillehjerne/hjernestamme er presset ned i spinalkanalen
Forekomst:
Sjelden. Debutalder ved symptomer er tidlig voksen alder, og det ser ut til å være en lett overvekt av kvinner
Symptomer:
Kan være asymptomatisk. Det vanligste symptomet er hodepine, oftest lokalisert til bakhodet
Funn:
Mange får påvist tilstanden som et bifunn. Forstyrrelser i de lavere hjernenervene, problemer med finmotorikk, pusteproblematikk og svelgevansker er mulige funn ved tilstanden
Diagnostikk:
MR av hodet er førstevalg ved utredning
Behandling:
Asymptomatisk CM trenger ikke behandling. Medikamentell behandling er aktuelt hos de som er lett plaget. Kirurgi er en mulighet ved kraftige symptom
  1. Fric R, Ringstad G, Eide PK. Chiari-malformasjon type 1 – diagnostikk og behandling Chiari malformation type 1 – diagnosis and treatment. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019;139(10):10.4045/tidsskr.18.0455. Published 2019 Jun 11. PMID: 31238671 PubMed  
  2. Milhorat TH, Nishikawa M, Kula RW et al. Mechanisms of cerebellar tonsil herniation in patients with Chiari malformations as guide to clinical management. Acta Neurochir (Wien) 2010; 152: 1117–27. PMID: 20440631 PubMed  
  3. Whitson WJ, Lane JR, Bauer DF et al. A prospective natural history study of nonoperatively managed Chiari I malformation: does follow-up MRI surveillance alter surgical decision making? J Neurosurg Pediatr 2015; 16: 159–66. PMID: 25932776 PubMed  
  4. Alfieri A, Pinna G. Long-term results after posterior fossa decompression in syringomyelia with adult Chiari Type 1 malformation. J Neurosurg Spine 2012;17(5):381-7 PubMed  
  5. Online Mendelian Inheritance in MAN (OMIM): Chiari malformation type 1, besøkt mai 2010. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  6. Sugrue PA, Hsieh PC, Getch CC, Batjer HH. Acute symptomatic cerebellar tonsillar herniation following. J Neurosurg 2009; 110: 800-3. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Tor André Johannessen, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tor Brommeland, dr. med., spesialist i nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Sørlandet Sykehus Kristiansand