Hopp til hovedinnhold

Cervikogen hodepine

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ensidig hodepine uten sideveksling der man har klare holdepunkter for at smerten stammer fra benede strukturer eller bløtvev i nakken
Forekomst:
Prevalens angis til 0,4-4% i befolkningen. Hyppigst blant kvinner
Symptomer:
Smerten starter som regel i nakken og brer seg framover til pannen, der den gjerne er mest intens. Kan også stråle til skulder og arm
Funn:
Smerten kan utløses av spesielle bevegelser eller stillinger av hodet, eller ved palpasjon eller trykk i bakhodet eller øvre del av nakken
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være nerveblokkade, ev. bildediagnostikk
Behandling:
Det finnes ingen dokumentert effektiv behandling ved cervikogen hodepine. Fysioterapi, ev. avspenningsøvelser, ev. medikamenter
 • Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine - nettside 
 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 2. Frese A, Evers S. Biological markers of cervicogenic headache. Cephalalgia 2008; 28 (Suppl 1): 21.
 3. Bogduk N, Govind J. Cervicogenic headache: an assessment of the evidence on clinical diaganosis, invasive tests, and treatment. Lancet Neurol 2009; 8: 959. PubMed  
 4. Sjaastad O. Cervicogenic headache: comparison with migraine without aura; Vaga study. Cephalalgia 2008; 28 (Suppl 1): 18.
 5. Haldeman S, Dagenais S. Cervicogenic headaches: a critical review. Spine J 2001; 1: 31. PubMed  
 6. Knackstedt H, Bansevicius D, Aaseth K, Grande RB, Lundqvist C, Russell MB. Cervicogenic headache in the general population: The Akershus study of chronic headache. Cephalalgia 2010;30: 1468-76. PMID: 20974607 PubMed  
 7. Schrader H, Stovner LJ, Ferrari R. Nakkeslengsyndrom - en oversikt Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1296 - 9.
 8. Obelieniene D, Bovim G, Schrader H, Surkiene D, Mickeviaiene D, Miseviaiene I et al. Headache after whiplash: a historical cohort study outside the medico-legal context. Cephalalgia 1998; 18: 559 - 64. PubMed  
 9. Biondi DM. Cervicogenic headache: a review of diagnostic and treatment strategies. J Am Osteopath Assoc 2005; 105: 16-22. pmid:15928349 PubMed  
 10. Fredriksen TA, Fougner R, Tangerud A, Sjaastad O. Cervicogenic headache. Radiological investigations concerning head/neck. Cephalalgia 1989; 9: 139. PubMed  
 11. Racicki S, Gerwin S, Diclaudio S, Reinmann S, Donaldson M . Conservative physical therapy management for the treatment of cervicogenic headache: a systematic review. J Man Manip Ther 2013; 21: 113. pmid:24421621 PubMed  
 12. Linde M, Hagen K, Salvesen Ø, Gravdahl GB, Helde G, Stovner LJ. Onabotulinum toxin A treatment of cervicogenic headache: a randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. Cephalalgia. 2011; 31: 797-807. PMID: 21300635 PubMed  
 13. Boudreau GP, Marchand L. Pregabalin for the management of cervicogenic headache: a double blind study. Can J Neurol Sci. 2014; 41: 603-10: pmid: 25373811 PubMed  
 14. Watson JC, Swanson JW. Cervicogenic headache. UpToDate, last updated Apr 28, 2021. UpToDate  
 15. Jull G, Trott P, Potter H, et al. A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache. Spine 2002; 27: 1835. PubMed  
 16. Luedtke K, Allers A, Schulte LH, May A. Efficacy of interventions used by physiotherapists for patients with headache and migraine-systematic review and meta-analysis. Cephalalgia 2016; 36: 474-92. pmid:26229071 PubMed  
 17. Posadzki P, Ernst E. Spinal manipulations for cervicogenic headaches: a systematic review of randomized clinical trials. Headache 2011; 51(7): 1132-9 PubMed  
 18. Geurts JW, van Wijk RM, Stolker RJ, Groen GJ. Efficacy of radiofrequency procedures for the treatment of spinal pain: a systematic review of randomized clinical trials. Reg Anesth Pain Med 2001; 26: 389 - 93. PubMed  
 19. Suer M, Wahezi SE, Abd-Elsayed A, et al. Cervical Facet Joint Pain and Cervicogenic Headache Treated With Radiofrequency Ablation: A Systematic Review. Pain Physician 2022; 25: 251-263. pmid:35652765 PubMed  
 20. Grandhi RK, Kaye AD, Abd-Elsayed A . Systematic Review of Radiofrequency Ablation and Pulsed Radiofrequency for Management of Cervicogenic Headaches. Curr Pain Headache Rep 2018; 22: 18. pmid:29476360 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo