Hopp til hovedinnhold

Hodepine av spenningstype (HST)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hodepine av spenningstype (HST) er en episodisk eller kronisk hodepine som karakteriseres ved trykkende hodepine (ikke pulserende), ofte bilateral og med mild eller moderat intensitet, og uten forverring ved fysisk aktivitet. Ikke ledsagende kvalme eller oppkast, og ikke mer enn én av foto- eller fonofobi (kfr. diagnostiske kriterier)
Forekomst:
Episodisk hodepine av spenningstype er den hyppigste hodepineformen, ses hos omtrent 30% av den voksne befolkningen. Kronisk HST ses hos 1%
Symptomer:
Smertene er typisk trykkende, som et stramt bånd eller en trang lue over pannen og rundt hodet
Funn:
Det kan ofte påvises øm muskulatur rundt hodet og i nakken, ellers normale kliniske funn
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser har diagnostisk verdi, ev. aktuelt ved klinisk mistanke om annen sykdom
Behandling:
De fleste kan bli betydelig bedre ved informasjon og forklaring. Smertestillende medikamenter, brukt maks. to dager hver uker, kan være til nytte. Ved hyppige eller kroniske plager, kan forebyggende medisiner være aktuelt
 • Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine - nettside 
 • Matre S, Linde M, Ljøstad U, Mygland Å. Hodepine av spenningstype (HST). Nevrologiske prosedyrer (NevroNEL). Sist oppdatert  15.06.2017
 1. Matre S, Linde M, Ljøstad U, Mygland Å. Hodepine av spenningstype (HST). Nevrologiske prosedyrer (NevroNEL). Sist oppdatert 15.06.2017. .
 2. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jorgensen T, Jensen R. Has the prevalence of migraine and tension-type headache changed over a 12-year period? A Danish population survey. Eur J Epidemiol 2005; 20: 243–249
 3. Bezov D, Ashina S, Jensen R, et al. Pain perception studies in tension-type headache. Headache. 2011;51:262-271. PubMed  
 4. Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jørgensen T, Jensen R. Prognosis of migraine and tension-type headache: a population-based follow-up study. Neurology 2005; 65: 580-5. pmid:16116119 PubMed  
 5. Stensland SØ, Zwart JA, Wentzel-Larsen T, Dyb G. The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology 2017 Dec 13; Epub: pii: 10.1212/WNL.0000000000004805. pmid:29237795 PubMed  
 6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 7. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, Bendtsen L. Ibuprofen for acute treatment of episodic tension-type headache in adults. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 7. Art. No.: CD011474. DOI: 10.1002/14651858.CD011474.pub2. DOI  
 8. Jackson JL, Shimeall W, Sessums L, et al. Tricyclic antidepressants and headaches: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010; 341: c5222. BMJ (DOI)  
 9. Jackson JL;Mancuso JM;Nickoloff S;Bernstein R;Kay . Tricyclic and Tetracyclic Antidepressants for the Prevention of Frequent Episodic or Chronic Tension-Type Headache in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Gen Intern Med. 2017; PMID: 28721535 PubMed  
 10. Verhagen AP, Damen L, Berger MY, Passchier J, Koes BW. Lack of benefit for prophylactic drugs of tension-type headache in adults: a systematic review. Fam Pract 2010; 27: 151-65. PubMed  
 11. Krishnan A, Silver N. Headache, chronic tension type. ClinicalEvidence 2009; 07: 1205.
 12. Bendtsen L, Jensen R. Mirtazapine is effective in the prophylactic treatment of chronic tension-type headache. Neurology 2004; 62: 1706-11 Neurology  
 13. Banzi R, Cusi C, Randazzo C, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) for the prevention of tension-type headache in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015; 5: CD011681. pmid:25931277 PubMed  
 14. Verhagen AP, Damen L, Berger MY, et al. Lack of benefit for prophylactic drugs of tension-type headache in adults: a systematic review. Fam Pract 2010; 27: 151-65. PubMed  
 15. Moraska AF, Stenerson L, Butryn N, et al. Myofascial Trigger Point-focused Head and Neck Massage for Recurrent Tension-type Headache: A Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial. Clin J Pain. 2015; 31:159-68. doi: 10.1097/AJP.0000000000000091 DOI  
 16. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, et al. Acupuncture for the prevention of tension-type headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 19;4:CD007587. doi: 10.1002/14651858.CD007587.pub2. DOI  
 17. Soderberg E, Carlsson J, Stener-Victorin E. Chronic tension-type headache treated with acupuncture, physical training and relaxation training. Between-group differences. Cephalalgia 2006; 26: 1320-9. PubMed  
 18. McCrory DC, Penzien DB, Hasselblad V, Gray RN, for the Duke University Evidence-based Practice Center, Center for Clinical Health Policy Research, Foundation for Chiropractic Education and Research. Evidence report: behavioral and physical treatments for tension-type and cervicogenic headache. Des Moines, Iowa: Foundation for Chiropractic Education and Research, 2001.
 19. Bendtsen L, Evers S, Linde M, et al. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache – Report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2010; 17: 1318-25. doi: 10.1111/j.1468-1331.2010.03070.x DOI  
 20. Hagen K, Åsberg AN, Uhlig BL, et al. The epidemiology of headache disorders: a face-to-face interview of participants in HUNT4. J Headache Pain. 2018; 19(1): 25. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Mattias Linde, professor, overlege nevrologi, Nasjonal Kompetansetjeneste for Hodepine, Institutt for nevromedisin, NTNU
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • John-Anker Zwart, overlege - stipendiat, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim