Hopp til hovedinnhold

Akutt infeksiøs encefalitt (AIE)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt inflammasjon i hjernen med assosierte nevrologiske symptomer. Årsaken er ofte infeksiøs, og viral etiologi er vanlig. De fleste ikke-infeksiøse encefalitter er immunologisk betinget
Forekomst:
Ca. 2/100.000 og tilstanden ses hyppigst hos barn og unge voksne. Alvorlighetsgraden er størst blant spedbarn og eldre
Symptomer:
Både akutt innsettende symptomer og gradvis utvikling over dager er vanlig. Encefalopati av en eller annen art er vanligste symptom
Funn:
Generelle infeksjonstegn med hjerneparenkym-symptomer og evt. meningeal irritasjon
Diagnostikk:
Mikrobiologisk diagnose kan være vanskelig å stille, men nevrologiske manifestasjoner og patologisk CSF bekrefter diagnosen
Behandling:
Tidlig empirisk terapi med intravenøs aciclovir er påkrevet ved alle mistenkte encefalitter. Mange pasienter med gjennomgått encefalitt har betydelige sekveler
 1. Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008; 47: 303-27. PubMed  
 2. Ellul M, Solomon T. Acute encephalitis - diagnosis and management. Clin Med (Lond). 2018;18(2):155-159. PubMed  
 3. Kimberlin DW. Herpes simplex virus infections of the newborn. Semin Perinatol 2007; 31: 19-25. PubMed  
 4. Quist-Paulsen E, Kran AM, Dunlop O, et al. Infectious encephalitis: A description of a Norwegian cohort. Scand J Infect Dis 2012. pmid:23113672 PubMed  
 5. Klein RS. Herpes simplex virus type 1 encephalitis. UpToDate, last updated Nov 30, 2018. UpToDate  
 6. Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC, et al. Case definitions, diagnostic algorithms, and priorities in encephalitis: consensus statement of the international encephalitis consortium. Clin Infect Dis 2013; 57: 1114-28. PubMed  
 7. Denizot M, Neal JW, Gasque P. Encephalitis due to emerging viruses: CNS innate immunity and potential therapeutic targets. J Infect 2012; 65: 1-16. PubMed  
 8. Ellenby MS, Tegtmeyer K, Lai S, Braner DA. Videos in clinical medicine. Lumbar puncture. N Engl J Med 2006; 355: e12. New England Journal of Medicine  
 9. Polage CR, Petti CA. Assessment of the utility of viral culture of cerebrospinal fluid. Clin Infect Dis 2006; 43: 1578-9. PubMed  
 10. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, høringsutkast, siden besøkt 14.12.2012.
 11. Benson PC, Swadron SP. Empiric acyclovir is infrequently initiated in the emergency department to patients ultimately diagnosed with encephalitis. Ann Emerg Med 2006; 47: 100-5. PubMed  
 12. Kamei S, Sekizawa T, Shiota H, et al. Evaluation of combination therapy using aciclovir and corticosteroid in adult patients with herpes simplex virus encephalitis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76: 1544-9. PubMed  
 13. Smith ER, Amin-Hanjani S. Evaluation and management of elevated intracranial pressure in adults. UpToDate, last updated Apr 26, 2019. UpToDate  
 14. Kumar G, Kalita J, Misra UK. Raised intracranial pressure in acute viral encephalitis. Clin Neurol Neurosurg 2009; 111: 399-406. PubMed  
 15. Kramer AH, Bleck TP. Neurocritical care of patients with central nervous system infections. Curr Treat Options Neurol 2008; 10: 201-11. PubMed  
 16. Pittet D, Allegranzi B, Sax H, et al. Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices. Lancet Infect Dis 2006; 6: 641-52. PubMed  
 17. Lee SWH, Gottlieb SL, Chaiyakunapruk N. Healthcare resource utilisation pattern and costs associated with herpes simplex virus diagnosis and management: a systematic review. BMJ Open. 2022;12(1):e049618. Published 2022 Jan 4. PMID: 34983754 PubMed  
 18. Asturias EJ, Dueger EL, Omer SB, et al. Randomized trial of inactivated and live polio vaccine schedules in Guatemalan infants. J Infect Dis 2007; 196: 692-8. PubMed  
 19. Vaksinasjonsveilederen. Influensavaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert 02.06.2017. fhi.no  
 20. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)--United States, 2012-13 influenza season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61: 613-18. PubMed  
 21. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka: Varicellavaksine (vannkopper) og varicella immunglobulin. Oppdatert 04.07.2012
 22. Vaksinasjonsveilederen: Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert 02.01.2019. fhi.no  
 23. Vaksinasjonsveilederen: Rabiesvaksine og rabiesimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert: 06.02.2019. fhi.no  
 24. Wilder-Smith A, Halstead S. Japanese encephalitis: update on vaccines and vaccine recommendations. Curr Opin Infect Dis 2010; 23: 426-31. PubMed  
 25. Vaksinasjonsveilederen. Japansk encefalittvaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert 30.08.2016. fhi.no  
 26. Vaksinasjonsveilederen. Varicella- og herpes zoster-vaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert: 24.09.2018. fhi.no  
 27. WHO position paper. Rabies vaccines. Wkly Epidemiol Rec 2010 Aug 6;85(32):309-20 PubMed  
 28. Whitley RJ, Alford CA, Hirsch MS, et al. Factors indicative of outcome in a comparative trial of acyclovir and vidarabine for biopsy-proven herpes simplex encephalitis. Infection 1987; 15: Suppl 1:S3-8.
 29. Singh TD, Fugate JE, Rabinstein AAl. The spectrum of acute encephalitis: Causes, management, and predictors of outcome. Neurology 2015 Jan 27; 84:1. doi: 10.1212/WNL.0000000000001190 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Waagsbø, konstituert overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital og stipendiat, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim