Hopp til hovedinnhold

Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon og skade på myelinskjeder i hjernen og ryggmargen som vanligvis er forutgått av en virussykdom, ev. vaksinasjon
Forekomst:
Insidens anslått til å være 0,8 per 100 000 per år. Virale infeksjoner er hyppige i barneårene og barn under 10 år rammes i ca. 80% av tilfellene
Symptomer:
Forutgående infeksjon eller vaksinasjon. Raskt innsettende nevrologiske utfall og endret mental status (forvirring og irritabilitet)
Funn:
Kan påvise flere nevrologiske utfall som progredierer raskt. Oftest ledsagende feber.
Diagnostikk:
Cerebral og spinal MR er foretrukne diagnostiske metoder. Spinalvæskeundersøkelser utføres differensialdiagnostisk
Behandling:
I.v. kortikosteroider og/eller immunoglobulin. God prognose hos de fleste
 1. Lotze TE, Chadwick DJ. Acute disseminated encephalomyelitis in children: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Sep 01, 2020. UpToDate  
 2. Menge T, Kieseier BC, Nessler S et. al. Acute disseminated encephalomyelitis: an acute hit against the brain. Curr Opin Neurol 2007; 20: 247-54. PubMed  
 3. Brenton JN. Acute disseminated encephalomyelitis. Medscape, last updated Nov 08, 2018. emedicine.medscape.com  
 4. Dale RC, Branson JA. Acute disseminated encephalomyelitis or multiple sclerosis: can the initial presentation help in establishing a correct diagnosis? Arch Dis Child 2005; 90: 636-9. PubMed  
 5. Pohl D, Alper G, Van Haren K, et al. Acute disseminated encephalomyelitis: Updates on an inflammatory CNS syndrome. Neurology. 2016;87(9 Suppl 2):S38-S45. PMID: 27572859 PubMed  
 6. Chen Y, Ma F, Xu Y, Chu X, Zhang J.. Vaccines and the risk of acute disseminated encephalomyelitis. Vaccine 2018; 36: 3733-9. pmid:29784468 PubMed  
 7. Krupp LB, Tardieu M, Amato MP, et al. International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group criteria for pediatric multiple sclerosis and immune-mediated central nervous system demyelinating disorders: revisions to the 2007 definitions. Mult Scler 2013; 19:1261. PubMed  
 8. Cole J, Evans E, Mwangi M, Mar S. Acute Disseminated Encephalomyelitis in Children: An Updated Review Based on Current Diagnostic Criteria. Pediatr Neurol 2019; 100:26. PubMed  
 9. Oksuzler YF, Cakmakci H, Kurul S. Diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in pediatric cerebral diseases. Pediatr Neurol 2005; 32: 325-33. PubMed  
 10. Lotze TE, Chadwick DJ. Acute disseminated encephalomyelitis in children: Treatment and prognosis. UpToDate, last updated Dec 08, 2020. UpToDate  
 11. Alper G. Acute disseminated encephalomyelitis. J Child Neurol 2012; 27:1408. PubMed  
 12. Khurana DS, Melvin JJ, Kothare SV, et al. Acute disseminated encephalomyelitis in children: discordant neurologic and neuroimaging abnormalities and response to plasmapheresis. Pediatrics 2005; 116:431. Pediatrics  
 13. Iype M, Ts A, Kunju PM, et al. Factors Related to Long Term Motor, Behavioral, and Scholastic Outcome in Children with Acute Disseminated Encephalomyelitis. Pediatr Neurol 2018; 89:49. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim