Hopp til hovedinnhold

Creutzfeldt Jakobs sykdom (CJS)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Spongiform encefalopati med hurtig utvikling av demens, myoklonus, sentralmotoriske cerebellare utfall og etter hvert karakteristiske EEG-forandringer
Forekomst:
Ca. ett tilfelle per en million innbyggere hvert år
Symptomer:
Rask utvikling av personlighetsforandringer og demens, samt myoklonier
Funn:
Myoklonier, det vil si kortvarige, raske og uregelmessige rykninger i muskelgrupper. Andre nevrologiske funn foreligger også
Diagnostikk:
EEG, MR og us. av spinalvæske
Behandling:
Ingen behandling finnes

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Forebyggende tiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim