Hopp til hovedinnhold

Transvers myelitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Akutt eller subakutt inflammasjon av et segment i ryggmargen med utvikling av pareser, sensibilitetsutfall og autonome forstyrrelser
Forekomst:
 1-4 tilfeller per 1 million innbyggere pr år
Symptomer:
 Akutt eller subakutt ascenderende parestesier, ryggsmerter i samme nivå som myelitten, svakhet i bena og sfinkterforstyrrelser
Funn:
 Kraftsvekkelse og svekket sensibilitet nedenfor lesjonen
Diagnostikk:
 Klinikk supplert med MR/CT, spinalpunksjon og omfattende utredning for å utelukke differensialdiagnoser 
Behandling:
 Sykehusbehandling med kortikosteroder i akutt fase, ev. annen immundempende behandling, 
 • Ljøstad U. Myelitt (transvers myelitt) i NEL Nevrologi (NevroNEL). Siden lest 15.09.2020
 1. Ljøstad U. Myelitt (transvers myelitt). NevroNEL. Sist oppdatert 29.10.2019. Siden lest 11.09.2020. nevrologi.legehandboka.no  
 2. Beh SC, Greenberg BM, Frohman T, Frohman EM. Transverse myelitis. Neurol Clin 2013; 31: 79-138. pmid:23186897 PubMed  
 3. Dubey D, Pittock SJ, Krecke KN, et al. Clinical, Radiologic, and Prognostic Features of Myelitis Associated With Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Autoantibody. JAMA Neurol. 2019 Mar 1;76(3):301-309. PMID: 30575890. PubMed  
 4. Marrodan M, Gaitán MI, Correale J. Spinal Cord Involvement in MS and Other Demyelinating Diseases. Biomedicines 2020; 8: 130. pmid:32455910 PubMed  
 5. Opielka M, Opielka W, Sobocki BK, Starzynska A. Subacute transverse myelitis with optic symptoms in neuroborreliosis: a case report. BMC Neurol 2020; 209: 244. pmid:32534574 PubMed  
 6. Munz M, Wessendorf S, Koretsis G, et al. Acute transverse myelitis after COVID-19 pneumonia. J Neurol. 2020 Aug;267(8):2196-2197. Epub 2020 May 26. PMID: 32458198. PubMed  
 7. Chow CCN, Magnussen J, Ip J, Su Y. Acute transverse myelitis in COVID-19 infection. BMJ Case Rep. 2020 Aug 11;13(8):e236720. PMID: 32784242. PubMed  
 8. Simone CG, Emmady PD. Transverse Myelitis. StatPearls 2020. pmid:32644728 PubMed  
 9. West T. Transverse myelitis--a review of the presentation, diagnosis, and initial management. Discov Med 2013; 16: 167-77. pmid:24099672 PubMed  
 • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II emeritus, NTNU
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL