Hopp til hovedinnhold

Nattlige leggkramper

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Leggkramper, ofte om natta, av ukjent årsak, men disponerende faktorer
Forekomst:
Ganske utbredt, ca. 1 av 5 har i perioder slike plager
Symptomer:
Plutselig innsettende, ofte sterkt smertefulle sammentrekninger i leggmuskulaturen, mest fremtredende om natta
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Ingen spesifikke funn ved tilleggsundersøkelser
Behandling:
Tøyning og massasje under anfall. Mange typer forebyggende medikamentell behandling har vært foreslått, men ingen har en klart dokumentert effekt
 1. Winkelman JW. Nocturnal leg cramps. UpToDate, last updated Oct 07, 2019. UpToDate  
 2. Allen RE, Kirby KA. Nocturnal leg cramps. Am Fam Physician. 2012 Aug 15;86(4):350-5. PMID: 22963024. PubMed  
 3. Nygaard IH, Valbø A, Pethick SV, Bøhmer T. Does oral magnesium substitution relieve pregnancy-induced leg cramps? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008; 141:23. PubMed  
 4. Maquirriain J, Merello M. The athlete with muscular cramps: clinical approach. J Am Acad Orthop Surg 2007; 15:425. PubMed  
 5. Schwellnus MP. Muscle cramping in the marathon : aetiology and risk factors. Sports Med 2007; 37:364. PubMed  
 6. Blyton F, Chuter V, Walter KE, Burns J. Non-drug therapies for lower limb muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1:CD008496. Cochrane (DOI)  
 7. Coppin RJ , Wicke DM, Little PS. Managing nocturnal leg cramps: calf-stretching exercises and cessation of quinine treatment: a factorial randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2005; 55: 186-91. PubMed  
 8. Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, et al. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2012; 9: CD009402. Cochrane (DOI)  
 9. Roguin Maor N, Alperin M, Shturman E, et al. Effect of Magnesium Oxide supplementation on nocturnal leg cramps. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2017. pmid:28241153 PubMed  
 10. Sebo P, Cerutti B, Haller DM. Effect of magnesium therapy on nocturnal leg cramps: a systematic review of randomized controlled trials with meta-analysis using simulations. Fam Pract 2013 Nov 26.
 11. Zhou K, West HM, Zhang J, Xu L, Li W. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010655. DOI: 10.1002/14651858.CD010655.pub2. DOI  
 12. Katzberg HD, Khan AH, So YT. Symptomatic treatment for muscle cramps (en evidence-bassed review). Neurology 2010; 74: 691-6. Neurology  
 13. Voon WC, Sheu SH. Diltiazem for nocturnal leg cramps. Age Ageing 2001; 30: 91-2. PubMed  
 14. Miller RG, Moore DH, Gelinas DF, et al. Phase III randomized trial of gabapentin in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 2001; 56: 841-8. Neurology  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo