Hopp til hovedinnhold

Status epilepticus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vedvarende epileptisk anfallsaktivitet eller -anfall i serier > 5 min (GTK-status) eller > 30 min (øvrige former). Foruten kjent epilepsi kan status skyldes annen underliggende sykdom, eksempelvis infeksjoner, hjerneslag, hjernesvulster eller akutte toksiske og metabolske tilstander.
Forekomst:
Insidensen av status epilepticus i Europa er rundt 20 per 100 000 personår.
Symptomer:
Langvarige fokale eller generaliserte kramper epileptiske anfall med eller uten nedsatt bevissthet
Funn:
Avhengig av type anfall. Vedvarende fokale eller generaliserte epileptiske anfall. Pasienten kan være ved bevissthet, ha redusert bevissthet, eller være i koma. 
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Supplerende blodprøver (glukose, elektrolytter, CRP, blodgasser m.m.) mens behandlingen foregår. EEG. Ev. CT/MR caput, spinalpunksjon.
Behandling:
Rydd plass rundt pasienten og unngå folkestimling. Sikre frie luftveier. Ved konvulsive anfall > 5 minutter, gi et benzodiazepin etter gjeldende anbefalinger, bukkalt eller rektalt (ev. i.v.). Behandling mot ev.  lavt blodsukker. Alkoholiserte eller dårlig ernærte pasienter bør få tiamin før ev. administrasjon av glukose.
 1. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Versjon 1.0-2.3, publisert 10.11.2016-11.11.2020. Siden besøkt 08.12.2020. www.epilepsibehandling.no  
 2. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al. A definition and classification of status epilepticus - Report of the ILAE Task Force on Classification of Status epilepticus. Epilepsia. 2015 Oct;56(10):1515-23. Pmid: 26336950.
 3. Leitinger M, Trinka E, Giovannini G, et al. Epidemiology of status epilepticus in adults: A population-based study on incidence, causes, and outcomes. Epilepsia. 2019;60(1):53-62. Pmid: 30478910 PubMed  
 4. Lu M, Faure M, Bergamasco A, et al. Epidemiology of status epilepticus in the United States: A systematic review. Epilepsy Behav. 2020;112:107459. Pmid: 33181886 PubMed  
 5. Norsk barnelegeforening: Akuttveileder i pediatri, Nevrologi. Status epilepticus. Revidert 2015. www.helsebiblioteket.no  
 6. NEL Nevrologi. Taubøll E, Engelsen B, Ljøstad U, Mygland Å: Status epilepticus hos voksne. Sist revidert 08.04.2018. Siden besøkt 14.08.2018. nevro.legehandboka.no  
 7. Trinka E, Höfler J, Zerbs A. Causes of status epilepticus. Epilepsia. 2012; 53: 127-38. pmid:22946730. PubMed  
 8. Meierkord H, Boon P, Engelsen B, Göcke K, Shorvon S, Tinuper P, Holtkamp M. EFNS guideline on the management of status epilepticus in adults. Eur J Neurol 2010; 17: 348-55. PubMed  
 9. Scott RC, Kirkham FJ. Clinical update: childhood convulsive status epilepticus. Lancet. 2007 2007; 370: 724-6.
 10. Ferlazzo E, Gasparini S1, Sueri C2, Aguglia U3. Status epilepticus of inflammatory etiology: A cohort study.. Neurology. 2016 Mar 15;86(11):1076. PubMed  
 11. Prasad K, Krishnan P, Sequeira R, et al. Anticonvulsant therapy for status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev 2014 Sep 10; 9: CD003723. The Cochrane Library  
 12. Lv RJ, Wang Q, Cui T, Zhu F, Shao XQ. Status epilepticus-related etiology, incidence and mortality: A meta-analysis. Epilepsy Res. 2017 Oct;136:12-17. Epub 2017 Jul 15. PMID: 28734267. PubMed  
 13. Fountain NB. Status epilepticus: risk factors and complications. Epilepsia 2000: 41 (suppl 2): S23 - 30.
 14. Engelsen BA, Karlsen B, Telstad W. Status epilepticus. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1533-5. PubMed  
 • Karl Otto Nakken, dr.med., nevrolog og pensjonert overlege. Han var i mange år medisinsk ansvarlig ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Eva Kumlien, adj professor och överläkare, Neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala