Hopp til hovedinnhold

Utviklingshemning hos voksne

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Vasudevan P, Suri M. A clinical approach to developmental delay and intellectual disability. Clin Med (Lond). 2017;17(6):558-561. PubMed  
 2. Nylander L, Fernell E, Björkman M. Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården Adults with intellectual disability, a neglected group in health care. Lakartidningen. 2014;111(39):1648-1650. Published 2014 Sep 23. PMID: 25253611 PubMed  
 3. Prasher VP, Routhu SK. Epidemiology of learning [intellectual] disability and comorbid conditions. Nettsted besøkt sept 2011.
 4. Emerson E, Baines S. Health Inequalities & People with Learning Disabilities in the UK: 2010
 5. Robertson J, Roberts h, Emerson E, Turner S, Grieg R. The impact of health checks for people with intellectual disabilities: a systematic review of evidence. Journal of Intellectual Disability Research 2011; 55: 1009-19. PubMed  
 6. Haveman M, et al. Ageing and health status in adults with intellectual disabilities: results of the European POMONA II study. J Intellect Dev Disabil 2011; 36: 49-60. PubMed  
 7. American College of Obstetrics and Gynecology. Sterilization of women, including those with mental disabilities. Accessed September 16, 2005, at: http://www.acog.org/from_home/publications/ethics/ethics056.pdf.
 8. Solberg KO, Davidsen EM, Lybæk KA, Vikin G, Berger H, Werner SB. Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens. En veileder for habiliteringstjenestene i Helse Øst 2006. Hamar: Helse Øst.
 9. Blair E, Watson L. Epidemiology of cerebral palsy. Semin Fetal Neonatal Med 2006; 11: 117-25. PubMed  
 10. Knezević-Pogancev M. Cerebral palsy and epilepsy. Med Pregl 2010; 63: 527-30. PubMed  
 11. Ulzen TP, Powers RE. A review of empirical evidence of somatic treatment options for the MI/DD population. Psychiatr Q 2008; 79: 265-73. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Eirin Lorentzen, psykologspesialist i nevropsykologi, avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo