Hopp til hovedinnhold

Arvelige muskelsykdommer

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Do TT. Muscular dystrophy. Medscape, last updated Jun 19, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Emery AEH. The muscular dystrophies. Lancet 2002; 359: 687 - 95. PubMed  
  3. Darras BT. Facioscapulohumeral muscular dystrophy. UpToDate, last updated Apr 10, 2018. UpToDate  
  4. Paulson H. Repeat expansion diseases. Handb Clin Neurol 2018; 147: 105-23. pmid:29325606 PubMed  
  5. Spillane J, Kullmann DM, Hanna MG. Genetic neurological channelopathies: molecular genetics and clinical phenotypes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016; 87: 37-48. pmid:26558925 PubMed  
  6. Milone M, Liewluck T. The unfolding spectrum of inherited distal myopathies. Muscle Nerve 2019; 59: 283-94. pmid:30171629 PubMed  
  7. Darras BT. Oculopharyngeal, distal, and congenital muscular dystrophies. UpToDate, last updated Jun 08, 2017. UpToDate  
  • Laurence Bindoff, overlege og professor, Institutt for Nevrologi, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen Helseforetak og Universitetet i Bergen