Hopp til hovedinnhold

Myasthenia gravis

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Autoimmun nevromuskulær sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er forstyrret
Forekomst:
Prevalens er ca. 10-15 per 100.000
Symptomer:
Fører til svakhet og økt trettbarhet i tverrstripet muskulatur
Funn:
Tester på trettbarhet er patologiske
Diagnostikk:
Antistoffer mot acetylkolinreseptorer (AChR) er positiv hos 85%. EMG er patologisk. Tensilontest er positiv
Behandling:
Avhenger av alvorlighetsgrad. Symptomlindrende behandling med pyridostigmin er førstevalg
 1. Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: executive summary. Neurology. 2016;87:419-425. PubMed  
 2. Shah AK. Myasthenia gravis. Medscape, last updated Oct 07, 2015. emedicine.medscape.com  
 3. Romi F, Gilhus NE, Aarli JA. Tymektomi og muskelantistoffer ved myasthenia gravis. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 629-31. PubMed  
 4. Andersen JB, Heldal AT, Engeland A, et al. Myasthenia gravis epidemiology in a national cohort; combining multiple disease registries. Acta Neurol Scand Suppl. 2014;(198):26-31.
 5. Gilhus NE. Myasthenia Gravis. N Eng J Med 2016; 375: 2570-81. doi:10.1056/NEJMra1602678 DOI  
 6. Bershad EM, Feen ES, Suarez JI. Myasthenia gravis crisis. South Med J. 2008 Jan;101(1):63-9. PubMed  
 7. Gilhus NE, Verschuuren JJ.. Myasthenia gravis: subgroup classification and therapeutic strategies. Lancet 2015; 14: 1023-36. pmid:26376969 PubMed  
 8. Hart IK, Sathasivam S, Sharshar T. Immunosuppressive agents for myasthenia gravis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; 4: CD005224. Cochrane (DOI)  
 9. Wolfe GI, Kaminski HJ, Aban IB, et al. Randomized Trial of Thymectomy in Myasthenia Gravis. N Engl J Med 2016; 375: 511-22. doi: 10.1056/NEJMoa1602489 DOI  
 10. Bird SJ. Overview of the treatment of myasthenia gravis. UpToDate, last updated Mar 29, 2021. UpToDate  
 11. Donofrio PD, Berger A, Brannagan TH 3rd, Bromberg MB, Howard JF, Latov N, Quick A, Tandan R. Consensus statement: The use of intravenous immunoglobulin in the treatment of neuromuscular conditions report of the aanem AD HOC committee. Muscle Nerve 2009; 40: 890-900. PubMed  
 12. Gajdos P, Chevret S, Toyka KV. Intravenous immunoglobulin for myasthenia gravis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD002277. DOI: 10.1002/14651858.CD002277.pub4. DOI  
 13. Barth D, Nabavi Nouri M, Ng E, et al. Comparison of IVIg and PLEX in patients with myasthenia gravis. Neurology 2011; 76: 2017-23. Neurology  
 14. Gilhus NE, Hong Y. Maternal myasthenia gravis represents a risk for the child through autoantibody transfer, immunosuppressive therapy and genetic influence. Eur J Neurol 2018; 25: 1402-9. pmid:30133097 PubMed  
 15. Elsais A, Wyller VB, Loge JH, Kerty E. Fatigue in myasthenia gravis: is it more than muscular weakness?. BMC Neurol. 2013.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo