Hopp til hovedinnhold

Nervekompresjoner i overekstremitetene

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kompresjon av en perifer nerve i over- eller underekstremiteten
Forekomst:
Er forholdsvis vanlige tilstander
Symptomer:
Avhenger av hvilke typer nervefibre nerven inneholder - motoriske og/eller sensoriske utfall
Funn:
Avhenger av type nerve og lokalisasjon
Diagnostikk:
Andre undersøkelser kan være nervografi, elektromyografi og ev. bildeundersøkelser
Behandling:
Relativ hvile og beskyttelse av det skadete stedet
 1. Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. American Family Physician  
 2. Aboonq MS. Pathophysiology of carpal tunnel syndrome. Neurosciences (Riyadh). 2015 Jan;20(1):4-9. PMID: 25630774 PubMed  
 3. Gupta R, Rummler L, Steward O. Understanding the biology of compressive neuropathies. Clin Orthop Relat Res 2005; (436): 251-60.
 4. Santosa KB, Chung KC, Waljee JF. Complications of compressive neuropathy: prevention and management strategies. Hand Clin. 2015; May;31:139-49. pmid:25934192 PubMed  
 5. Cranford CS, Ho JY, Kalainov DM, Hartigan BJ. Carpal tunnel syndrome. J Am Acad Orthop Surg 2007; 15: 537-48. PubMed  
 6. Bendszus M, Wessig C, Schötz A, et al. Assessment of nerve degeneration by gadofluorine Menhanced magnetic resonance imaging. Ann Neurol 2005; 57: 388-95. PubMed  
 7. Martinoli C, Tagliafico A, Bianchi S, et al. Peripheral nerve abnormalities, ultrasound clinics. Musculoskeletal Ultrasound 2007; 2: 655-67. PubMed  
 8. Aminoff MJ. Electrophysiologic testing for the diagnosis of peripheral nerve injuries. Anesthesiology 2004; 100: 1298-1303. PubMed  
 9. Marshall SC, Tardif G, Ashworth NL. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001554. DOI: 10.1002/14651858.CD001554.pub2. DOI  
 10. O'Connor D, Marshall SC, Massy-Westropp N, Pitt V. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003219. DOI: 10.1002/14651858.CD003219. DOI  
 11. DeStefano F, Nordstrom DL, Vierkant RA. Long-term symptom outcomes of carpal tunnel syndrome and its treatment. J Hand Surg Am. 1997 Mar. 22(2):200-10.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Trond Sand, professor, overlege seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Regionsykehuset i Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo