Hopp til hovedinnhold

Axillaris nerveskade

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en form for perifer nevropati og mononevropati som følge av kompresjon og skade av nerven
Forekomst:
Tilstanden er ikke uvanlig
Symptomer:
Nedsatt kraft og slitenhet i armen i forbindelse med arbeid som foregår over hodet
Funn:
Svekket abduksjon (svekket deltoideus) og utoverrotasjon av armen, samt ev. sensibilitetstap på utsiden av overarmen
Diagnostikk:
MR og elektrofysiologiske tester kan være aktuelt
Behandling:
Avhenger av skademekanismen, alvorlighetsgraden, pasientens alder og aktivitetsnivå før skaden, men er som regel konservativ
  1. Rutkove SB. Overview of upper extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Dec 18, 2019. UpToDate  
  2. Kalia V, Jacobson JA. Imaging of peripheral nerves of the upper extremity. Radiol Clin North Am. 2019;57(5):1063–1071. PMID: 31351536. PubMed  
  3. Mitchell JJ, Chen C, Liechti DJ, et al. Axillary nerve palsy and deltoid muscle atony. JBJS Rev. 2017;5(7):e1. PubMed  
  4. Isaacs J, Cochran AR. Nerve transfers for peripheral nerve injury in the upper limb: a case-based review. Bone Joint J. 2019;101-B(2):124–131. PMID: 30700118 PubMed  
  5. Rinker B. Nerve transfers in the upper extremity: a practical user's guide. Ann Plast Surg. 2015;74(suppl 4):S222–S228. PMID: 25978554. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim