Hopp til hovedinnhold

Lesjon av nervus cutaneus femoris lateralis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Skade mot den sensoriske hudnerven anterolateralt på låret
Forekomst:
En ikke helt uvanlig tilstand
Symptomer:
Nummenhet, prikking og smerter i nervens område
Funn:
Ofte normale, men det kan foreligge redusert sensibilitet
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er sjelden påkrevd
Behandling:
Tilstanden går ofte spontant tilbake

Kjerneopplysninger

Definisjon

Klinisk anatomi

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Kirurgi

Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo