Hopp til hovedinnhold

Lesjon av nervus cutaneus femoris lateralis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade mot den sensoriske hudnerven anterolateralt på låret
Forekomst:
En ikke helt uvanlig tilstand
Symptomer:
Nummenhet, prikking og smerter i nervens område
Funn:
Ofte normale, men det kan foreligge redusert sensibilitet
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er sjelden påkrevd
Behandling:
Tilstanden går ofte spontant tilbake
  1. David WS. Meralgia paresthetica (lateral femoral cutaneous nerve entrapment). UpToDate, last updated May 13, 2022. UpToDate  
  2. Park JW, Kim DH, Hwang M, Bun HR. Meralgia paresthetica caused by hip-huggers in a patient with aberrant course of the lateral femoral cutaneous nerve. Muscle Nerve 2007; 35:678. PubMed  
  3. Kho KH, Blijham PJ, Zwarts MJ. Meralgia paresthetica after strenuous exercise. Muscle Nerve 2005; 31:761. PubMed  
  4. Parisi TJ, Mandrekar J, Dyck PJ, Klein CJ. Meralgia paresthetica: relation to obesity, advanced age, and diabetes mellitus. Neurology 2011; 77:1538. Neurology  
  5. Harney D, Patijn J. Meralgia paresthetica: diagnosis and management strategies. Pain Med 2007; 8:669. PubMed  
  6. de Ruiter GC, Wurzer JA, Kloet A. Decision making in the surgical treatment of meralgia paresthetica: neurolysis versus neurectomy. Acta Neurochir (Wien) 2012; 154:1765. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo