Hopp til hovedinnhold

Nervus femoralis lesjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade av nervus femoralis
Forekomst:
Ganske sjelden skade
Symptomer:
Svekket kvadriceps og instabilitet i kneet
Funn:
Kan være kvadrisepsatrofi, svekket ekstensjonskraft i kneet, svekket patellarrefleks
Diagnostikk:
Ev. elektrofysiologiske undersøkelser
Behandling:
Avhenger av underliggende årsak. Trening, fysioterapi, ev. nevrokirurgi
  1. Rutkove SB. Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Dec 13, 2021. UpToDate  
  2. Al-Ajmi A, Rousseff RT, Khuraibet AJ. Iatrogenic femoral neuropathy: two cases and literature update. J Clin Neuromuscul Dis 2010; 12:66. PubMed  
  3. Moore AE, Stringer MD. Iatrogenic femoral nerve injury: a systematic review. Surg Radiol Anat 2011; 33:649. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo