Hopp til hovedinnhold

Nervus ischiadicus lesjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade på isjiasnerven forårsakes som oftest av et traume
Forekomst:
Sjelden tilstand, men den kan være en komplikasjon til hofteproteseoperasjon
Symptomer:
Smerter og svakhet i muskulaturen nedenfor kneet
Funn:
Svekket muskulatur nedenfor kneet, bortfall av Achillesrefleksen, sensibilitetsutfall
Diagnostikk:
Ytterligere undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Kun symptomgivende samt tiltak for å fjerne/bedre underliggende årsak
  1. Rutkove SB. Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Dec 13, 2021. UpToDate  
  2. Elkwood AI. Sciatic nerve decompression. Medscape, last updated Nov 27, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Cass SP. Piriformis syndrome: a cause of nondiscogenic sciatica. Curr Sports Med Rep. 2015. 14:41-4. PMID: 25574881 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo