Hopp til hovedinnhold

Nervus radialis lesjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Skade eller kompresjon av nervus radialis
Forekomst:
En ikke helt uvanlig tilstand
Symptomer:
Verkende smerter på utsiden av albuen som stråler ned i underarmen og opp i overarmen
Funn:
Drophand samt at strekkfunksjonen i håndledd og fingrer svikter
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er av liten verdi
Behandling:
Både konservativ og kirurgisk behandling kan være aktuelt

Kjerneopplysninger

Definisjon

Klinisk anatomi

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig informasjon?

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo