Hopp til hovedinnhold

Nervus radialis lesjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade eller kompresjon av nervus radialis
Forekomst:
En ikke helt uvanlig tilstand
Symptomer:
Verkende smerter på utsiden av albuen som stråler ned i underarmen og opp i overarmen
Funn:
Drophand samt at strekkfunksjonen i håndledd og fingrer svikter
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er av liten verdi
Behandling:
Både konservativ og kirurgisk behandling kan være aktuelt
  1. Stern M. Radial nerve entrapment. Medscape, last updated Feb 24, 2020. emedicine.medscape.com  
  2. Ljungquist KL, Martineau P, Allan C. Radial nerve injuries. J Hand Surg Am. 2015;40(1):166–172. PMID: 25442768. PubMed  
  3. Latef TJ, Bilal M, Vetter M, et al. Injury of the radial nerve in the arm: a review. Cureus. 2018;10(2):e2199. PubMed  
  4. Silver S, Ledford CC, Vogel KJ, Arnold JJ. Peripheral Nerve Entrapment and Injury in the Upper Extremity. Am Fam Physician. 2021 Mar 1;103(5):275-285. PMID: 33630556. PubMed  
  5. Doughty CT, Bowley MP. Entrapment neuropathies of the upper extremity. Med Clin North Am. 2019;103(2):357–370. PMID: 30704687. PubMed  
  6. Stoller DW. Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine. 3rd ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo