Hopp til hovedinnhold

Nervus suprascapularis lesjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade på supraskapularisnerven kan svekke m. infraspinatus
Forekomst:
Sjelden skade
Symptomer:
Kan være skuldersmerte og svakhet
Funn:
Svekket abduksjon og utoverrotasjon
Diagnostikk:
MR og elektrofysiologiske målinger kan være aktuelle
Behandling:
Dersom det ikke påvises klare lesjoner som presser på nerven, anbefales ikke-operativ behandling i form av fysioterapi og unngåelse av aktiviteter som utløser plager
 1. Trojian TH. Suprascapular neuropathy. Medscape, last updated Oct 11, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Silver S, Ledford CC, Vogel KJ, Arnold JJ. Peripheral Nerve Entrapment and Injury in the Upper Extremity. Am Fam Physician. 2021 Mar 1;103(5):275-285. PubMed  
 3. Safran MR. Nerve injury about the shoulder in athletes, part 1: suprascapular nerve and axillary nerve. Am J Sports Med. 2004 Apr-May. 32(3):803-19.
 4. Gosk J, Urban M, Rutowski R. Entrapment of the suprascapular nerve: anatomy, etiology, diagnosis, treatment. Ortop Traumatol Rehabil 2007; 9: 68-74. PubMed  
 5. Boykin RE, Friedman DJ, Higgins LD, Warner JJ. Suprascapular neuropathy. J Bone Joint Surg Am. 2010 Oct 6. 92(13):2348-64.
 6. Nicholls K, Furness ND. Peripheral nerve compression syndromes of the upper limb. Surgery. 2019;37(5):288–293. website60s.com  
 7. Rutkove SB. Overview of upper extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Mar 09, 2015. UpToDate  
 8. Safran MR. Nerve injury about the shoulder in athletes, part 1: suprascapular nerve and axillary nerve. Am J Sports Med 2004; 32: 803-19. PubMed  
 9. Chalian M, Faridian-Aragh N, Soldatos T, Batra K, Belzberg AJ, Williams EH, et al. High-resolution 3T MR neurography of suprascapular neuropathy. Acad Radiol. 2011 Aug. 18(8):1049-59.
 10. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)