Hopp til hovedinnhold

Nervus thoracicus longus lesjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Den lange thorakalnerven avgår fra C5-7 og innerverer m. serratus anterior. Dysfunksjon i nerven kan føre til paralyse av muskelen og vingeskapula
Forekomst:
Er en ganske uvanlig nerveskade
Symptomer:
Kan være diffuse skulder- eller nakkesmerter som forverres ved aktiviteter som foregår over hodet
Funn:
Lammelse av m. serratus anterior med vingeskapula til følge
Diagnostikk:
Ingen andre undersøkelser er av diagnostisk betydning
Behandling:
Er for de aller fleste konservativ: Avlastning, bevegelses- og styrketrening - en sjelden gang kirurgi
  1. Rutkove SB. Overview of upper extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Nov 09, 2021. UpToDate  
  2. Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. American Family Physician  
  3. Krasna MJ, Forti G. Nerve injury: injury to the recurrent laryngeal, phrenic, vagus, long thoracic, and sympathetic nerves during thoracic surgery. Thorac Surg Clin 2006; 16:267. PubMed  
  4. Galano GJ, Bigliani LU, Ahmad CS, Levine WN. Surgical treatment of winged scapula. Clin Orthop Relat Res 2008; 466:652. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo