Hopp til hovedinnhold

Lesjon av nervus peroneus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade av nervus peroneus som oftest etter kompresjon der nerven runder fibulahodet
Forekomst:
Tilstanden er ikke så uvanlig
Symptomer:
Akutt droppfot og ev. parestesier og/eller sensibilitetstap over fotryggen
Funn:
Paralyse av dorsalfleksjon i foten og anestesi over fotryggen
Diagnostikk:
EMG kan være en nyttig tilleggsundersøkelse
Behandling:
Symptomatisk + opptrening. Kirurgi helt unntaksvis
  1. Poage C, Roth C, Scott B. Peroneal nerve palsy: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg 2016;24:1-10. PubMed  
  2. Rutkove SB. Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Dec 13, 2021. UpToDate  
  3. Olsen MH, Fugleholm K, Andersen GR. Seneflytning som behandlingsmulighed ved isoleret peroneusparese med dropfod. Ugeskr Laeger. 2020;182(2):V02190109. ugeskriftet.dk  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo