Hopp til hovedinnhold

Lesjon av nervus peroneus

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Skade av nervus peroneus som oftest etter kompresjon der nerven runder fibulahodet
Forekomst:
Tilstanden er ikke så uvanlig
Symptomer:
Akutt droppfot og ev. parestesier og/eller sensibilitetstap over fotryggen
Funn:
Paralyse av dorsalfleksjon i foten og anestesi over fotryggen
Diagnostikk:
EMG kan være en nyttig tilleggsundersøkelse
Behandling:
Symptomatisk + opptrening. Kirurgi helt unntaksvis

Kjerneopplysninger

Definisjon

Klinisk anatomi

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Terapi

Generelt om behandlingen

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo