Hopp til hovedinnhold

Epiduralblødning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Blødning og blodansamling mellom dura mater og kraniet etter hodeskade
Forekomst:
Epiduralblødning oppstår ved ca 2% av traumatiske hodeskader
Symptomer:
Hodetraume med bevissthetstap. Hos noen er bevissthetstapet kortvarig, men etter latensperiode kommer hodepine, kvalme og oppkast, tiltakende bevissthetsreduksjon
Funn:
Fokale nevrologiske utfall, redusert bevissthet, anisokori
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser i sykehus er CT hjerne, ev. blodprøver differensialdiagnostisk
Behandling:
Er som regel akutt operasjon for å evakuere hematomet og stanse blødningen
 1. Liebeskind DS. Epidural hematoma. Medscape, last updated Jan 09, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. McBride W. Intracranial epidural hematoma in adults. UpToDate, last updated May 03, 2022. UpToDate  
 3. Bullock MR, Chesnut R, Ghajar J, et al. Surgical management of acute epidural hematomas. Neurosurgery 2006; 58:S7. PubMed  
 4. Talbott JF, Gean A, Yuh EL, Stiver SI. Calvarial fracture patterns on CT imaging predict risk of a delayed epidural hematoma following decompressive craniectomy for traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2014; 35:1930. PubMed  
 5. Huisman TA, Tschirch FT. Epidural hematoma in children: Do cranial sutures act as a barrier?. J Neuroradiol 2008; 36: 93-7. PubMed  
 6. Ganz JC. The lucid interval associated with epidural bleeding: evolving understanding. J Neurosurg 2013; 118:739. PubMed  
 7. Heit JJ, Iv M, Wintermark M. Imaging of Intracranial Hemorrhage. J Stroke 2017; 19:11. PubMed  
 8. De Souza M, Moncure M, Lansford T, Albaugh G, Tarnoff M, Goodman M, et al. Nonoperative management of epidural hematomas and subdural hematomas: is it safe in lesions measuring one centimeter or less?. J Trauma. 2007 Aug. 63(2):370-2.
 9. Nelson JA. Local skull trephination before transfer is associated with favorable outcomes in cerebral herniation from epidural hematoma. Acad Emerg Med 2011; 18:78. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo