Hopp til hovedinnhold

Hjernesvulster hos barn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hjernesvulster hos barn skyldes i all hovedsak genetisk disposisjon, enkelte medfødte tilstander disponerer
Forekomst:
Vanligste solide svulst hos barn under 15 år. Årlig insidens ca 4/100 000
Symptomer:
Hos spedbarn kan det være få symptomer ut over økende hodeomkrets. Trykksymptomer vanligere hos eldre barn, obs hodepine som er mest uttalt om morgenen
Funn:
Ved klinisk undersøkelse kan det påvises ataksi, diplopi, nystagmus, dysartri, feilstillinger i nakke og solnedgangsblikk. Obs endokrine forstyrrelser
Diagnostikk:
Bildediagnostikk som MR og CT vil påvise svulsten
Behandling:
Avhenger av type kreft og lokalisasjon samt barnets alder, bestråling benyttes ikke hos de yngste barna
 1. Lau C, Teo W-Y. Clinical manifestations and diagnosis of central nervous system tumors in children. UpToDate, last updated Jul 26, 2018. UpToDate  
 2. Lau C, Teo W-Y. Overview of the management of central nervous system tumors in children. UpToDate, last updated Nov 29, 2017. UpToDate  
 3. Gupta A, Dwivedi T. A Simplified Overview of World Health Organization Classification Update of Central Nervous System Tumors 2016. J Neurosci Rural Pract. 2017 Oct-Dec; 8(4): 629–641. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Helseth E, Meling T, Lundar T, Scheie D, Skullerud K, Lote K et al. Intrakraniale svulster hos voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 456-61. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 5. Walter AW, Hancock ML, Pui CH, Hudson MM, Ochs JS, Rivera GK et al. Secondary brain tumors in children treated for acute lymphoblastic leukemia at St Jude Children`s Research Hospital. J Clin Oncol 1998; 16: 3761-7. PubMed  
 6. Taylor AJ, Little MP, Winter DL, et al. Population-based risks of CNS tumors in survivors of childhood cancer: the British Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2010; 28:5287. PubMed  
 7. Sora S, Ueki K, Saito N, Kawahara N, Shitara N, Kirino T. Incidence of von Hippell-Lindau disease in hemangioblastoma patients: The university of Tokyo hospital experience from 1954-1998. Acta Neurochir 2001; 143: 893-6. PubMed  
 8. Louis DN, Perry A, Wesseling P et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021 Aug 2;23(8):1231-1251. PMID: 34185076 PubMed  
 9. de Ruiter MA, van Mourik R, Schouten-van Meeteren AY, et al. Neurocognitive consequences of a paediatric brain tumour and its treatment: a meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2013; 55:408. PubMed  
 10. Ahn ES, Goumnerova L. Endoscopic biopsy of brain tumors in children: diagnostic success and utility in guiding treatment strategies. J Neurosurg Pediatr 2010; 5:255. PubMed  
 11. Helseth E, Due-Tønnessen B, Wesenberg F, Lote K, Lundar T. Posterior fossa medulloblastoma in children and young adults (0 - 19 years): survival and performance. Childs Nerv Syst 1999; 15: 451 - 6. PubMed  
 12. Helseth E, Due-Tønnessen BJ, Lote K, Skullerud K, Storm-Mathisen I, Wesenberg F et al. Ependymoma in children and young adults (0 - 19 years): report of 25 consecutive cases. Childs Nerv Syst 2001; 17: 24 - 30. PubMed  
 13. Due-Tønnessen BJ, Helseth E, Scheie D, Skullerud K, Aamodt G, Lundar T. Long-term outcome after resection of benign cerebellar astrocytomas in children and young adults (0 - 19 years): report of 110 consecutive cases. Pediatr Neurosurg 2002; 37: 71 - 80. PubMed  
 14. Meling TR, Due-Tønnessen BJ, Arctander K, Goodrich JT. Transfacial nevrokirurgi ved svulster i skallebasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 465-7. PubMed  
 15. Helseth E, Due-Tønnessen B, Egge A, Eide PK, Meling T, Lundar T et al. Behandling av hydrocephalus med endoskopisk tredjeventrikkelstomi. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 994 - 8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 16. Whelan HT, Krouwer HG, Schmidt MH, Reichert KW, Kovnar EH. Current therapy and new perspectives in the treatment of medulloblastoma. Pediatr Neurol 1998; 18: 103 - 15. PubMed  
 17. Bouffet E, Perilongo G, Canete A, Massimino M. Intracranial ependymomas in children: a critical review of prognostic factors and a plea for cooperation. Med Pediatr Oncol 1998; 30: 319 - 31. PubMed  
 18. Chung WY, Pan DH, Shiau CY, Guo WY, Wang LW. Gamma knife radiosurgery for craniopharyngiomas. J Neurosurg 2000; 93 (suppl 3) : 47 - 56.
 19. Vernet O, Montes JL, Farmer JP, Blundell JE, Bertrand G, Freeman CR. Long term results of multimodality treatment of craniopharyngioma in children. J Clin Neurosci 1999; 6: 199 - 203. PubMed  
 20. Walker DA, Punt JAG. Clinical management of brain stem glioma. Arch Dis Child 1999; 80: 558 - 64. PubMed  
 21. Grill J, Laithier V, Rodriguez D, Raquin MA, Pierre-Kahn A, Kalifa C. When do children with optic pathway tumours need treatment? An oncological perspective in 106 patients trated in a single center. Eur J Pediatr 2000; 159: 692 - 6. PubMed  
 22. Bamberg M, Kortmann RD, Calaminus G, Becker G, Meisner C, Harms D et al. Radiation therapy for intracranial germinoma: results of the german cooperative prospective trials MAKEI 83/86/89. J Clin Oncol 1999; 17: 2585 - 92. PubMed  
 23. Robertson PL, DaRosso RC, Allen JC. Improved prognosis of intracranial non-germinoma germ cell tumors with multimodality therapy. J Neurooncol 1997; 32: 71 - 80. PubMed  
 24. Lund-Johansen M, Scheie D, Muller T, Lundar T, Helseth E. Neurosurgical treatment of meningiomas in children and young adults. Childs Nerv Syst 2001; 17: 719 - 23. PubMed  
 25. Due-Tønnessen B, Helseth E, Skullerud K, Lundar T. Choroid plexus tumors in children and young adults: report of 16 consecutive cases. Childs Nerv Syst 2001; 17: 252 - 6. PubMed  
 26. Ostrom QT, Gittleman H, Liao P, et al. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2007-2011. Neuro Oncol 2014; 16 Suppl 4:iv1. PMID: 25304271 PubMed  
 27. Gjerris F, Agerlin N, Børgersen SE, Buhl L, Haase J, Klinken L et al. Epimiology and prognosis in children treated for intracranial tumours in Denmark 1960 - 1984. Childs Nerv Syst 1998; 14; 297 - 301.
 28. Helseth E, Due-Tønnessen BJ, Lundar T, et al. Intrakraniale svulster hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 451-5. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eirik Helseth, dr.med, seksjonsoverlege, Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet Oslo