Hopp til hovedinnhold

Hydrocefalus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Utvidede hjerneventrikler som skyldes økt produksjon eller redusert drenasje av CSF. Kan være medfødt eller erhvervet.
Forekomst:
Insidens av medfødt hydrocephalus er 0,6-3 pr. 1000 levendefødte
Symptomer:
Hydrocephalus hos spedbarn kan gi få symptomer. Hos eldre barn og voksne ses trykksymptomer med redusert bevissthet og ustø gange
Funn:
Hos spedbarn kan være økt hodeomkrets og spent fontanelle. Hos eldre barn og voksne kan man se solnedgangsblikk og stasepapiller
Diagnostikk:
Ultralyd caput ved fortsatt åpen fontanelle. MR eller CT hos eldre barn og voksne. Måling av intrakranielt trykk
Behandling:
Er i all hovedsak drenasje, forbigående til ekstern shunt eller varig til ventrikuloperitoneal shunt
 1. Rekate HL. A contemporary definition and classification of hydrocephalus. Semin Pediatr Neurol. 2009 Mar. 16(1):9-15.
 2. Haridas A, Tomita T. Hydrocephalus in children: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Mar 10, 2022. UpToDate  
 3. Jeng S, Gupta N, Wrensch M et al. Prevalence of congenital hydrocephalus in California, 1991-2000. Pediatr Neurol 2011; 45: 67-71. pmid:21763944 PubMed  
 4. Nelson SL. Hydrocephalus. Medscape, last updated Jun 04, 2018. emedicine.medscape.com  
 5. Graff-Radford NR. Normal pressure hydrocephalus. UpToDate, last updated Feb 11, 2020. UpToDate  
 6. Haridas A, Tomita T. Hydrocephalus in children: Management and prognosis. UpToDate, last updated Mar 10, 2022. UpToDate  
 7. Hamilton MG. Treatment of hydrocephalus in adults. Semin Pediatr Neurol. 2009 Mar. 16(1):34-41.
 8. Vogel TW, Bahuleyan B, Robinson S, Cohen AR. The role of endoscopic third ventriculostomy in the treatment of hydrocephalus. J Neurosurg Pediatr. 2013 Jul. 12(1):54-61.
 9. Tiller C, Myhrvold S, Lundar T. Nevrokirurgisk shuntbehandling av barn med hydrocephalus Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1298 - 302 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
 • Torstein R. Meling, dr. med., overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo