Hopp til hovedinnhold

Subduralt hematom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vanligvis lokalisert over de laterale og superiore delene av hemisfærene. Er en akutt eller kronisk blodansamling mellom dura mater og hjernen som regel på grunn av traume
Forekomst:
Insidens er estimert til 200 per 100.000 personer per år
Symptomer:
Akutt kan pasienten være komatøs. Kronisk er symptomene ofte fluktuerende: hodepine, tretthet, økt søvnbehov, forvirring, dårlig hukommelse, falltendens
Funn:
Kan være bevissthetstap, mentale forandringer og motoriske utfall, ev. pupilledilatasjon
Diagnostikk:
Cerebral CT bekrefter diagnosen
Behandling:
Primært kirurgi. Konservativ behandling kan anvendes ved små og asymptomatiske hematomer
 1. McBride W. Subdural hematoma in adults: Etiology, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Oct 20, 2020. UpToDate  
 2. Grande AW. Subdural haematoma. BMJ BestPractice, last updated March 2020. bestpractice.bmj.com  
 3. Katano H, Kamiya K, Mase M, Tanikawa M, Yamada K. Tissue plasminogen activator in chronic subdural hematomas as a predictor of recurrence. J Neurosurg. 2006 Jan. 104(1):79-84.
 4. Gaist D, Rodríguez LAG, Hellfritzsch M, et al. Association of antithrombotic drug use with subdural hematoma risk. JAMA 2017; 317: 836-46. PMID: 28245322 PubMed  
 5. Carroll JJ, Lavine SD, Meyers PM. Imaging of subdural hematomas. Neurosurg Clin N Am 2017; 28:179. PubMed  
 6. Harhangi BS, Kompanje EJ, Leebeek FW, et al. Coagulation disorders after traumatic brain injury. Acta Neurochir (Wien) 2008;150:165-175. PubMed  
 7. Santarius T, Kirkpatrick PJ, Ganesan D, et al. Use of drains versus no drains after burr-hole evacuation of chronic subdural haematoma: a randomised controlled trial. Lancet 2009;374:1067-1073. PubMed  
 8. McBride W. Subdural hematoma in adults: Prognosis and management. UpToDate, last updated Nov 21, 2018. UpToDate  
 9. Miah IP, Holl DC, Blaauw J et al.; DECSA Collaborators. Dexamethasone versus Surgery for Chronic Subdural Hematoma. N Engl J Med. 2023 Jun 15;388(24):2230-2240. PMID: 37314705.
 10. Bullock MR, Chesnut R, Ghajar J, et al. Surgical management of acute subdural hematomas. Neurosurgery 2006; 58:S16. PubMed  
 • Tor Brommeland, dr. med., spesialist i nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Sørlandet Sykehus Kristiansand

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo