Hopp til hovedinnhold

Glossopharyngeusnevralgi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Anfallsvise smerter i områder innervert av hjernenerve IX (glossopharyngeus) og X (vagus)
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Ensidige, paroksysmale smerter i svelget, tungeroten, tonsillen, kjevevinkelen eller øret
Funn:
Ingen nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Det er ingen diagnostiske tilleggsundersøkelser, men MR bør gjøres for å utelukke annen sykdom
Behandling:
Akutt med sterke analgetika. Forebygges med antiepileptika. Ev. kirurgi
 1. Rozen TD. Trigeminal neuralgia and glossopharyngeal neuralgia. Neurol Clin 2004; 22:185. PubMed  
 2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018; 38:1. PubMed  
 3. Lokshina I, Feinstein I, Agin C, Katz R. Diagnosis and Treatment of glossopharyngeal and vagal neuropathies in a patient with laryngopharyngeal reflux. Anesthesiology 2008; 109: 741-3. PubMed  
 4. Katusic S, Williams DB, Beard CM, Bergstralh E, Kurland LT. Incidence and clinical features of glossopharyngeal neuralgia, Rochester, Minnesota, 1945 - 1984. Neuroepidemiology 1991; 10: 266 - 75. PubMed  
 5. Katusic S, Beard M, Bergstralh E, Kurland LT. Incidence and clinical features of trigeminal neuralgia, Rochester, Minnesota, 1945 - 1984. Ann Neurol 1990; 27: 89 - 95. PubMed  
 6. Ho CC, Khan SA, Garza I. Overview of craniofacial pain. UpToDate, last updated Feb 08, 2022. UpToDate  
 7. Dandy WE. Concerning the cause of trigeminal neuralgia. Am J Surg 1934; 24: 447 - 55. PubMed  
 8. Hiwatashi A, Matsushima T, Yoshiura T, et al. MRI of glossopharyngeal neuralgia caused by neurovascular compression. AJR Am J Roentgenol 2008; 191:578. PubMed  
 9. Weisenburg TH. Cerebellopontine tumor diagnosed for six years as tic douloureux. The symptoms of irritations of the IX th and XII th cranial nerves. JAMA 1910; 54: 1600 - 4. Journal of the American Medical Association  
 10. Nick ST, Roberts C, Billiodeaux S, et al. Multiple sclerosis and pain. Neurol Res. 2012;34(9):829-841. PubMed  
 11. Hiwatashi A, Matsushima T, Yoshiura T, et al. MRI of glossopharyngeal neuralgia caused by neurovascular compression. AJR Am J Roentgenol 2008; 191: 578. PubMed  
 12. Guay DR: Pregabalin in neuropathic pain: A more pharmaceutically elegant gabapentin? Am J Geriatr Pharmacother 2005; 3: 274-87. PubMed  
 13. Martínez-Álvarez R, Martínez-Moreno N, Kusak ME, Rey-Portolés G. Glossopharyngeal neuralgia and radiosurgery. J Neurosurg 2014; 121: Suppl:222-5.
 14. Ma Y, Li YF, Wang QC, Wang B, Huang HT. , Neurosurgical treatment of glossopharyngeal neuralgia: analysis of 103 cases. J Neurosurg 2016;124: 1088-92 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Jakob Christensen, overlæge, Neurologisk afdeling F, Århus
 • Michael Bjørn Russell, prof., overlæge, ph.d., dr. med., Neurologisk afd., Akershus Universitetssygehus, Oslo