Hopp til hovedinnhold

Perifere nevropatier

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Perifere nevropatier inkluderer alle generelle sykdomstilstander i motoriske, sensoriske og autonome nerver, men ekskluderer sykdommer i enkeltnerver
Forekomst:
Prevalens er funnet å være 2,4%, men blant personer over 55 år var den 8%
Symptomer:
Varierer, vanlige er endret sensibilitet, smerte, muskelsvakhet og autonome symptomer
Funn:
Kan være sensibilitetsutfall, pareser, utslokkede reflekser
Diagnostikk:
Viktige tilleggsundersøkelser er blodprøver, nevrografi og nervebiopsi
Behandling:
Rettes mot grunnlidelsen, ev. smertebehandling, ev. motoriske utfall kan bedres ved fysioterapi, hjelpemidler og forskjellige tilpasninger
 1. Castelli G, Desai KM, Cantone RE. Peripheral Neuropathy: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician. 2020 Dec 15;102(12):732-739. PMID: 33320513. PubMed  
 2. Mygland Å. Kronisk polynevropati - utredning og diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 291-5. PubMed  
 3. Rutkove SB. Overview of polyneuropathy. UpToDate, last updated May 12, 2014. UpToDate  
 4. Hanewinckel R, van Oijen M, Ikram MA, et al. The epidemiology and risk factors of chronic polyneuropathy. Eur J Epidemiol. 2016;31(1):5–20. PMID: 26700499 PubMed  
 5. Gwathmey KG, Pearson KT. Diagnosis and management of sensory polyneuropathy. BMJ. 2019;365:l1108. PubMed  
 6. Hanewinckel R, Drenthen J, van Oijen M, et al. Prevalence of polyneuropathy in the general middle-aged and elderly population. Neurology. 2016;87(18):1892–1898.
 7. Graf J, Imboden J. Vasculitis and peripheral neuropathy. Curr Opin Rheumatol. 2019 Jan;31(1):40-45. PMID: 30461543. PubMed  
 8. Doughty CT, Seyedsadjadi R. Approach to peripheral neuropathy for the primary care clinician. Am J Med. 2018;131(9):1010–1016.
 9. Arnold ML. Steering peripheral neuropathy workup. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2018;29(4):761–776.
 10. Bromberg MB. An approach to the evaluation of peripheral neuropathies. Semin Neurol 2005; 25: 153-9. PubMed  
 11. Jørum E. Utredning av nevropatisk smerte. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2652-4. PubMed  
 12. Ljøstad U, Mygland Å. Polynevropati. Nevro-NEL, sist revidert 29.10.2018. nevro.legehandboka.no  
 13. Nøkleby K, Berg TJ. Diabetisk nevropati - en klinisk oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1646-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 14. Eurelings M, Lokhorst HM, Kalmijn S et al. Malignant transformation in polyneuropathy associated with monoclonal gammopathy. Neurology 2005; 64: 2079-84. Neurology  
 15. Tankisi H, Pugdahl K, Fuglsang-Frederiksen A et al. Pathophysiology inferred from electrodiagnostic nerve tests and classification of polyneuropathies. Suggested guidelines. Clin Neurophysiol 2005; 116: 1571-80. PubMed  
 16. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015;14(2):162–173. PMID: 25575710 PubMed  
 17. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, et al. Topical lidocaine for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 24;7:CD010958. doi: 10.1002/14651858.CD010958.pub2. DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo