Hopp til hovedinnhold

Postural takykardisyndrom (POTS)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tilstand som karakteriseres ved takykardi i oppreist stilling, uten samtidig ortostatisk hypotensjon. Årsaken er ukjent, men antas å skyldes en form for autonom nevropati.
Forekomst:
Relativ sjelden tilstand. Hyppigst hos ungdom og yngre voksne, jente:gutt ratio 5:1.
Symptomer:
Pasientene blir svimmel, "lett i hodet", svak i beina, får utydelig syn og generell kraftløshet. Noen får hevelser i bena og cyanose i fingre eller tær i oppreist stilling. 
Funn:
Ved undersøkelse ses pulsøkning, ofte hvilepuls over 120 i stående stilling, blodtrykk normalt.
Diagnostikk:
Diagnosen sannsynliggjøres ved typiske symptomer og samtidig økt puls og normalt blodtrykk i stående stilling, med bedring når man legger seg ned.
Behandling:
Viktigste behandling er mosjon, økt fysisk aktivitet. Noen medikamenter er utprøvd, men det mangler god dokumentasjon for langtidseffekter. Prognosen er generelt god, men noen får langvarige plager. 

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere?

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok