Hopp til hovedinnhold

Trigeminusnevralgi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er et syndrom med kortvarige men gjentatte anfall med sterke smerter svarende til minst en av grenene til trigeminusnerven. Tilstanden er kronisk, men har ofte lange symptomfrie intervall
Forekomst:
Prevalens angis til rundt 11 per 100 000 
Symptomer:
Paroksysmale anfall av intense, korte, skarpe, lynende smerter i en eller flere av grenene til n. trigeminus
Funn:
Vanligvis ingen objektive nevrologiske funn
Diagnostikk:
MR-undersøkelse ofte nødvendig ved første utredning
Behandling:
Forebyggende behandling med antiepileptika. Kirurgi er en mulighet. Ev. lokalanestetika eller analgetika under anfall
 1. Singh MK. Trigeminal neuralgia. Medscape, last updated Oct 22, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Zakrzewska JM, Linskey ME. Trigeminal Neuralgia. Am Fam Physician. 2016;94(2):133-135. PubMed  
 3. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. European Journal of Neurology, 2019; 26 (6): 831-49. DOI: 10.1111/ene.13950. DOI  
 4. Cruccu G, Di Stefano G, Truini A. Trigeminal Neuralgia. N Engl J Med 2020; 383: 754-762. pmid:32813951 PubMed  
 5. Kotecha M, Cheshire WP, Finnigan H, et al.. Design of Phase 3 Studies Evaluating Vixotrigine for Treatment of Trigeminal Neuralgia. J Pain Res. 2020 Jul 1;13:1601-1609. PMID: 32669869 PubMed  
 6. Zakrzewska JM, Coakham HB. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia: update. Curr Opin Neurol 2012; 25: 296-301. PMID: 22547101 PubMed  
 7. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 8. Hagen K, Ljøstad U, Mygland Å. Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier. NevroNEL. Sist revidert 12.06.2018. Siden besøkt 17.11.2020. nevro.legehandboka.no  
 9. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Heinskou TB, et al. Advances in diagnosis, classification, pathophysiology, and management of trigeminal neuralgia. Lancet Neurol 2020; Sep;19(9): 784-96. pmid:32822636 PubMed  
 10. Yang F, Lin Q, Dong L, et al. Efficacy of 8 Different Drug Treatments for Patients With Trigeminal Neuralgia: A Network Meta-analysis. Clin J Pain 2018; 34: 685-90. pmid:29200017 PubMed  
 11. Wu CJ, Lian YJ, Zheng YK, et al. Botulinum toxin type A for the treatment of trigeminal neuralgia: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Cephalalgia 2012; 32:443. PubMed  
 12. Morra ME, Elgebaly A, Elmaraezy A, et al. Therapeutic efficacy and safety of Botulinum Toxin A Therapy in Trigeminal Neuralgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Headache Pain 2016. pmid: 27377706 PubMed  
 13. Zakrzewska JM, Akram H. Neurosurgical interventions for the treatment of classical trigeminal neuralgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD007312. DOI: 10.1002/14651858.CD007312.pub2. DOI  
 14. Ho CC, Khan SA, Whealy MA. Trigeminal neuralgia. UpToDate, Dec 01, 2021. UpToDate  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Rune Midgard, dr. med., overlege, Nevrologisk avdeling, Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde sykehus og Det nasjonale kompetansesenter for multippel sklerose
 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo