Hopp til hovedinnhold

Tynnfibernevropati

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skyldes skade på tynne umyeliniserte eller tynt myeliniserte nervefibre som leder smerte, temperatur og autonome impulser
Forekomst:
Ukjent, men sannsynligvis underdiagnostisert
Symptomer:
Smerter som oftest lokalisert distalt i ekstremitetene er vanligste  symptom, kombinert med ulike autonome symptomer. Smertene har ofte brennende, stikkende og sviende karakter, og er ofte mest uttalt ved hvile/om natten
Funn:
Ofte minimale, tilnærmet normale funn ved klinisk undersøkelse. Detaljert nevrologisk undersøkelse kan avsløre nedsatt temperatur og smertesans, allodyni, hyperalgesi og ettersensasjon
Diagnostikk:
Vanlig nevrologisk undersøkelse og nevrografi er som regel normal. Spesialiserte nevrofysiologiske undersøkelser (bl.a. termotest) og hudbiopsi kan bekrefte tilstanden
Behandling:
Behandle ev. underliggende årsak, medikamentell symptomlindring (fullstendig smertelindring er vanskelig å oppnå) og informasjon og tiltak som gir mestring av sykdom og symptomer 
 • NevroNEL. Tynnfibernevropati. Ljøstad U, Mygland Å, Ørstavik K. Sist revidert 12.10.20 2
 1. Johnson SA, Shouman K, Shelly S, et al. Small Fiber Neuropathy Incidence, Prevalence, Longitudinal Impairments, and Disability. Neurology. 2021 Nov 30;97(22):e2236-e2247. Epub 2021 Oct 27. PMID: 34706972. PubMed  
 2. Nevro-NEL: Tynnfibernevropati. Unn Ljøstad. Sist revidert 12.10.2020, nettsiden besøkt 22.02.22
 3. Giannoccaro MP, Donadio V, Incensi A, et al. Small nerve fiber involvement in patients referred for fibromyalgia. Muscle Nerve. 2014; May;49(5): 757-9. pmid:24469976 PubMed  
 4. Ghasemi M, Rajabally YA. Small fiber neuropathy in unexpected clinical settings: a review. Muscle Nerve 2020; Aug;62(2):: 167-175. pmid:31943276 PubMed  
 5. Eijkenboom I, Sopacua M, Hoeijmakers JGJ, et al.Yield of peripheral sodium channels gene screening in pure small fibre neuropathy.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2019; Mar;90(3): 342-352. pmid:28235406 PubMed  
 6. Jørum E, Warncke T, Ørstavik K. Tynnfibernevropati Small-fibre neuropathy. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Jan 22;133(2):179-83. Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.12.0160. DOI  
 7. Ghasemi M, Rajabally YA. Small fiber neuropathy in unexpected clinical settings: a review. Muscle Nerve. 2020 Aug;62(2):167-175. Epub 2020 Feb 4. PMID: 31943276. PubMed  
 8. Egenolf N, Zu Altenschildesche CM, Kreß L, et al. Diagnosing small fiber neuropathy in clinical practice: a deep phenotyping study. Ther Adv Neurol Disord. 2021 Mar 23;14:17562864211004318. Erratum in: Ther Adv Neurol Disord. 2021 Jul 31;14:17562864211036650. PMID: 34335876. PubMed  
 9. Lauria G, Merkies IS, Faber CG. Small fibre neuropathy. Curr Opin Neurol. 2012 Oct;25(5):542-9. PMID: 22941266. PubMed  
 10. de Greef BTA, et al. Associated conditions in small fiber neuropathy - a large cohort study and review of the literature. Eur J Neurol. 2018; Feb;25(2): 348-355. pmid:29112785 PubMed  
 11. Zeidman LA. Advances in the Management of Small Fiber Neuropathy. Neurol Clin. 2021 Feb;39(1):113-131. PMID: 33223078.
 12. Geerts M, de Greef BTA, Sopacua M, et al. Intravenous Immunoglobulin Therapy in Patients With Painful Idiopathic Small Fiber Neuropathy. Neurology. 2021 May 18;96(20):e2534-e2545. PMID: 33766992 PubMed  
 13. Flossdorf P, et al. Long-Time Course of Idiopathic Small Fiber Neuropathy. Eur Neurol. 2018; 79(3-4): 161-165. pmid:29518780 PubMed  
 14. MacDonald S, Sharma TL, Li J, Polston D, Li Y. Longitudinal follow-up of biopsy-proven small fiber neuropathy. Muscle Nerve. 2019 Oct;60(4):376-381. PMID: 31348533 PubMed  
 15. Johnson SA, Shouman K, Shelly S, Sandroni P, Berini SE, Dyck PJB, Hoffman EM, Mandrekar J, Niu Z, Lamb CJ, Low PA, Singer W, Mauermann ML, Mills J, Dubey D, Staff NP, Klein CJ. Small Fiber Neuropathy Incidence, Prevalence, Longitudinal Impairments, and Disability. Neurology. 2021 Nov 30;97(22):e2236-e2247. PMID: 34706972 PubMed  
 • Maria Nebuchennykh, PhD, spesialist i klinisk nevrofysiologi, overlege ved seksjon for Klinisk nevrofysiologi, UNN
 • Tor Andre Johannessen, lege, redaktør NEL.