Hopp til hovedinnhold

Ulnarisnevropati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kompresjon eller skade av nervus ulnaris
Forekomst:
Er det nest vanligste nerveinnklemmings-syndromet
Symptomer:
Smerter og parestesier i ulnare del av håndflaten og 4. og 5. finger
Funn:
Pareser og atrofi av ulnarisinnerverte små håndmuskler. Nedsatt evne til fingerspredning
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er EMG, nevrografi, ev. rtg, ev. MR eller CT
Behandling:
Enten konservativ eller operativ
  1. Guardia CF. Ulnar neuropathy. Medscape, last updated Jun 08, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Wilhelmi BJ. Nerve compression syndromes of the hand. Medscape, last updated Jun 24, 2020. emedicine.medscape.com  
  3. Latinovic R, Gulliford MC, Hughes RAC. Incidence of common compressive neuropathies in primary care. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 263-5. PubMed  
  4. Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. American Family Physician  
  5. Shehab R, Mirabelli MH. Evaluation and diagnosis of wrist pain: a case-based approach. Am Fam Physician. 2013 Oct 1;88(7):427. PubMed  
  6. Kane SF, Lynch JH, Taylor JC. Evaluation of elbow pain in adults. Am Fam Physician. 2014;89(8):649-657. PubMed  
  7. Svernlov B, Larsson M, Rehn K, Adolfsson L. Conservative treatment of the cubital tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol. 2009 Apr. 34(2):201-7.
  8. Bacle G, Marteau E, Freslon M, et al. Cubital tunnel syndrome: comparative results of a multicenter study of 4 surgical techniques with a mean follow-up of 92 months. Orthop Traumatol Surg Res 2014; 100(4Suppl):S205-8.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo