Hopp til hovedinnhold

Ryggmargsskade

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade på ryggmargen skyldes enten en skade ved en ulykke/uhell eller sekundært til annen sykdom
Forekomst:
Insidensen av traumatisk ryggmargsskade er i Norge 11-16 per million
Symptomer:
Ryggmargsskader kan gi varige lammelser, sensoriske utfall og bortfall av autonome reguleringsmekanismer i indre organer
Funn:
Komplett tverrsnittslesjon - alle nervebaner forbi skadestedet er ødelagt. Resultatet blir paralyse, anestesi og autonom dysfunksjon distalt for skadestedet. Inkomplett- delvis bevarte funksjoner nedenfor skadenivået. Skadeomfanget deles i 5 kategorier
Undersøkelser:
Røntgen, CT, MR
Behandling:
Forhindre tilleggsskade. Reponere og stabilisere frakturer og luksasjoner. Forhindre komplikasjoner. Foreta rehabilitering og forbedre funksjonell tilstand med mest mulig selvstendighet
 1. Halvorsen A, Pettersen AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE5, Rekand T. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Norway in 2012-2016: a registry-based cross-sectional study. Spinal Cord 2018; 57: 331-8. pmid:30573770 PubMed  
 2. Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR). Årsrapport 2018. Nettside besøkt 20.03.20. stolav.no  
 3. Halvorsen A, Pettersen AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE, Rekand T. Non-traumatic spinal cord injury in Norway 2012-2016: analysis from a national registry and comparison with traumatic spinal cord injury. Spinal Cord 2019; 57: 324-30. pmid:30552411 PubMed  
 4. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om ryggmargskade for helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no  
 5. Hagen EM, Faerestrand S, Hoff JM, Rekand T, Gronning M. Cardiovascular and urological dysfunction in spinal cord injury. Acta Neurol Scand Suppl 2011; 191: 71-8. pmid:21711260 PubMed  
 6. Hagen EM, Rekand T, Grønning, Færestramd S. Cardiovascular compliccations of spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:1115-20 . pmid:22614315 PubMed  
 7. Tollefsen E , Fondenes O . Respiratoriske komplikasjoner ved ryggmargsskader. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132: 1111-4. doi:10.4045/tidsskr.10.0922 DOI  
 8. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om lungefunkajon for deg med ryggmargsskade. Målgruppe: brukere og helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no  
 9. Sigurdsen E, Tørhaug T. Ryggmargsskade og tarmfunksjon. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:1107-10. doi:10.4045/tidsskr.10.0928 DOI  
 10. Hoff JM, Bjerke LW, Gravem PE, Hagen EM,Rekand T. Pressure ulcers after spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:838-9. doi:10.4045/tidsskr.10.0878 DOI  
 11. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell. Målgruppe : helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no  
 12. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade. Målgruppe: pasienter, brukere og pårørende. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no  
 13. Taule T. Bergfjord K, Holsvik EE, et al. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord 2013; 51: 273-7. pmid:23295471 PubMed  
 14. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om smerter og spastisitet og ryggmargsskade for helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no  
 15. Hagen EM, Rekand T. Management of Neuropthic pain associated with spinal cord injury. Pain Ther 2015; 4:51-65. pmid:25744501 PubMed  
 16. Rekand T, Hagen EM, Grønning M. Spasticity following spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132: 970-3. pmid:22562332 PubMed  
 17. Rekand T, Hagen EM, Grønning M. Chronic pain following spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:974-9. pmid:22562333 PubMed  
 18. Gedde MH, Lilleberg HS, Aβmus J, Gilhus NE, Rekand T. Traumatic vs non-traumatic spinal cord injury: A comparison of primary rehabilitation outcomes and complications during hospitalization. J Spinal Cord Med 2019; 42:695-701. pmid:30943115 PubMed  
 19. AlHuifu F, Krzak J, Hanke T, Vogel LC. Predictors of functional outcomes in adults with traumatic spinal cord injury following inpatient rehabilitation: A systematic review. J Spinal Cord Med 2017; 40: 282-294. pmid:27852160 PubMed  
 • Tiina Rekand, overlege og professor, Spinalenheten, Haukeland sykehus, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Marit Grønning, dr. med., overlege, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim