Hopp til hovedinnhold

Spinal stenose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En innsnevring i spinalkanalen med risiko for trykk mot medulla spinalis (ved cervikal eller thorakal spinal stenose) eller nerverøtter (lumbalt)
Forekomst:
Hyppig tilstand hos voksne. Symptomatisk spinal stenose opptrer oftest hos eldre personer over 65 år
Symptomer:
Kan være asymptomatisk. Kardinalsymptomene er ryggsmerte eller ubehag under gange eller i stående stilling, som stråler ut i sete og ned i lår, legg eller føtter (nevrogen claudicatio). Ofte økende symptomintensitet ved gange nedover bakke der ryggen ekstenderes og lumbale plassforhold blir trangere. Bedring i sittende stilling
Funn:
Nevrologiske funn er sjeldne, noe fremoverlutet holdning under gange
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er MR og CT
Behandling:
Konservativ behandling i de fleste tilfeller: informasjon, manuell terapi, fysioterapi, ev. akupunktur. Ev. med. behandlingsforsøk med SNRI eller trisyklisk antidepressivum. Tradisjonelle analgetika frarådes. Kirurgisk behandling kan vurderes ved uttalte symptomer som ikke responderer på konservativ terapi 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer - nettside 
 1. Bagley C, MacAllister M, Dosselman L, et al. Current concepts and recent advances in understanding and managing lumbar spine stenosis. F1000Res. 2019 Jan 31;8:F1000 Faculty Rev-137. PMID: 30774933. PubMed  
 2. Snyder DL, Doggett D, Turkelson C. Treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. Am Fam Physician 2004; 70: 517-20. PubMed  
 3. Kalichman L, Cole R, Kim DH, Li L, Suri P, Guermazi A, et al. Spinal stenosis prevalence and association with symptoms: the Framingham Study. Spine J 2009; 9(7):545-50. PubMed  
 4. Jensen RK, Jensen TS, Koes B, Hartvigsen J. Prevalence of lumbar spinal stenosis in general and clinical populations: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J. 2020 Sep;29(9):2143-2163. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32095908 PubMed  
 5. Deer T, Sayed D, Michels J, Josephson Y, Li S, Calodney AK. A Review of Lumbar Spinal Stenosis with Intermittent Neurogenic Claudication: Disease and Diagnosis. Pain Med. 2019 Dec 1;20(Suppl 2):S32-S44. PMID: 31808530. PubMed  
 6. Pearson AM. Spinal stenosis. BMJ BestPractice, last updated 05 Oct 2018.
 7. Wang C, Chang H, Gao X, et al. Risk factors of degenerative lumbar scoliosis in patients with lumbar spinal canal stenosis. Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(38):e17177. PMID: 31567958. PubMed  
 8. Konno S, Hayashino Y, Fukuhara S, et al. Development of a clinical diagnosis support tool to identify patients with lumbar spinal stenosis. Eur Spine J 2007; 16: 1951-7. PubMed  
 9. Suri P, Rainville J, Kalichman L, Katz JN. Does this older adult with lower extremity pain have the clinical syndrome of lumbar spinal stenosis. JAMA 2010; 304: 2628-36. Journal of the American Medical Association  
 10. Hsiang JK. Spinal stenosis. Medscape, last updated Mar 26, 2020. emedicine.medscape.com  
 11. de Graaf I, Prak A, Bierma-Zeinstra S, Thomas S, Peul W, Koes B. Diagnosis of lumbar spinal stenosis: a systematic review of the accuracy of diagnostic tests. Spine 2006; 31: 1168-76. PubMed  
 12. Bussières A, Cancelliere C, Ammendolia C, et al. Non-Surgical Interventions for Lumbar Spinal Stenosis Leading To Neurogenic Claudication: A Clinical Practice Guideline. J Pain. 2021 Apr 12:S1526-5900(21)00188-7. Epub ahead of print. PMID: 33857615 PubMed  
 13. Delitto A, Piva SR, Moore CG, et al. Surgery versus nonsurgical treatment of lumbar spinal stenosis: A randomized trial. Ann Intern Med 2015; 162:465. PMID: 25844995 PubMed  
 14. Zaina F, Tomkins-Lane C, Carragee E, et al. Surgical versus non-surgical treatment for lumbar spinal stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 29;1:CD010264. doi: 10.1002/14651858.CD010264.pub2. DOI  
 15. Hermansen E, Myklebust TÅ, Austevoll IM, et al. Clinical outcome after surgery for lumbar spinal stenosis in patients with insignificant lower extremity pain. A prospective cohort study from the Norwegian registry for spine surgery. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Jan 22;20(1):36. PMID: 30669998. PubMed  
 16. Nerland US, Jakola AS, Solheim O, et al. Minimally invasive decompression versus open laminectomy for central stenosis of the lumbar spine: Pragmatic comparative effectiveness study. BMJ 2015; 350: h1603 DOI: 10.1136/bmj.h1603 DOI  
 17. Austevoll IM, Hermansen E, Fagerland MW, et al. Decompression with or without Fusion in Degenerative Lumbar Spondylolisthesis. N Engl J Med 2021; 385: 526-38. doi:10.1056/NEJMoa2100990 DOI  
 18. Goldberg H, Firtch W, Tyburski M, et al. Oral steroids for acute radiculopathy due to a herniated lumbar disk. A randomized clinical trial. JAMA 2015; 313: 1915-23. doi:10.1001/jama.2015.4468 DOI  
 19. Malmivaara A, Slatis P, Heliovaara M, et al, for the Finnish Lumbar Spinal Research Group. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? a randomized controlled trial. Spine 2007; 32: 1-8. PubMed  
 20. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al, for the SPORT Investigators. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008; 358: 794-810. New England Journal of Medicine  
 21. Johnsson KE, Rosen I, Uden A. The natural course of lumbar spinal stenosis. Clin Orthop Relat Res. 1992;279:82-86. PubMed  
 • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II emeritus, NTNU
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo