Hopp til hovedinnhold

Syringomyeli

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Væskefyllt hulrom i ryggmargen, syrinx, som er omgitt av gliavev. Vanligvis medfødt, men kan være ervervet
Forekomst:
Sjelden tilstand, prevalens 8-10 per 100.000
Symptomer:
Avhenger av lesjonens lokalisasjon og er ofte relativt beskjedne: sensoriske forstyrrelser, smerte, motoriske forstyrrelser
Funn:
Avhenger av lesjonens lokalisering, ev. affeksjon av lange ledningsbaner med motoriske og sensoriske utfall
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved MR
Behandling:
Er som regel symptomrettet
 1. Kim J, Kim CH, Jahng TA, Chung CK. Clinical course of incidental syringomyelia without predisposing pathologies. J Clin Neurosci 2012; 19(5):665-8. PubMed  
 2. Al-Shatoury HAH. Syringomyelia. Medscape, last updated Nov 10, 2017. emedicine.medscape.com  
 3. Karam Y, Hitchon PW, Mhanna NE, He W, Noeller J, Post-traumatic syringomyelia: outcome predictors. Clin Neurol Neurosurg 2014;124: 44-50 PubMed  
 4. Tan H, Shen J, Feng F, et al. Clinical manifestations and radiological characteristics in patients with idiopathic syringomyelia and scoliosis. Eur Spine J. 2018; Sep;27(9):: 2148-2155. pmid:29961133 PubMed  
 5. Falci SP, Indeck C, Lammertse DP. Posttraumatic spinal cord tethering and syringomyelia: surgical treatment and long-term outcome. J Neurosurg Spine 2009 Oct. 11(4):445-60.
 6. Giner J, Pérez López C, Hernández B, et al. Update on the pathophysiology and management of syringomyelia unrelated to Chiari malformation. Siringomielia no secundaria a Chiari. Actualización en fisiopatología y manejo. Neurologia (Engl Ed). 2019;34(5):318-325. PMID: 27939111 PubMed  
 7. Eisen A. Disorders affecting the spinal cord. UpToDate, last updated Jul 02, 2018. UpToDate  
 8. Roser F, Ebner FH, Sixt C, Hagen JM, Tatagiba MS.. Defining the line between hydromyelia and syringomyelia. A differentiation is possible based on electrophysiological and magnetic resonance imaging studies.. Acta Neurochir (Wien) 2010. pmid:19533016 PubMed  
 9. Tassigny D1, Abu-Serieh B2, Fofe DT2, Born J1, Milbouw G3.. Shunting of syringomyelic cavities by using a myringotomy tube: Technical note and long term results.. World Neurosurg. 2016. pmid:27777155 PubMed  
 10. Davidson K, Rogers JM, Stoodley MA. Syrinx to subarachnoid shunting for syringomyelia. World Neurosurg. 2017 Oct 7 . pmid:29017977 PubMed  
 11. Laxton AW, Perrin RG. Cordectomy for the treatment of posttraumatic syringomyelia. Report of four cases and review of the literature. J Neurosurg Spine 2006; 4:174. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Jakob Christensen, overlæge, Neurologisk afdeling F, Århus
 • Michael Bjørn Russell, prof., overlæge, ph.d., dr. med., Neurologisk afd., Akershus Universitetssygehus, Oslo