Hopp til hovedinnhold

Forsinket søvnfaselidelse

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Søvnlidelse hvor behovet for  innsovning er forskjøvet, ofte til etter kl.  01-02. Dette gjør det umulig å oppnå tilstrekkelig søvn om man skal stå opp til vanlig tid. Søvnen er normal om pasienten tillates å sove. Uvanlig lang og lettpåvirkelig døgnrytme er antatt å være en årsak. Medfører redusert livskvalitet og yteevne. 
Forekomst:
0,2% over 18 år, men kanskje så mye som 5% blant ungdom
Symptomer:
Dersom søvnmønsteret ikke lar seg forene med daglig liv, vil det oppstå søvnmangel og typiske symptomer på dette (redusert yteevne og økt risiko for depresjon)
Funn:
Tegn på dårlig dekket søvnbehov
Diagnostikk:
Klinisk diagnose med anamnese og søvndagbok, men spesialistundersøkelser med aktigrafi kan støtte diagnosen
Behandling:
Kronoterapi med lys- og mørkebehandling og melatonintilskudd er den mest effektive behandlingen. De fleste får avtagende plager fra midten av 20-årene. 
 1. Cataletto ME. Sleeplessness and circadian rhythm disorder. Medscape, last updated Jan 07, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Ursin R. Søvn - en lærebok om søvnfysiologi og søvnsykdommer. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag 1996.
 3. Wyatt JK. Delayed sleep phase syndrome: pathophysiology and treatment options. Sleep 2004; 27:1195. PubMed  
 4. Saxvig IW, Pallesen S, Wilhelmsen-Langeland A, Molde H, Bjorvatn B. The prevalence and correlates of delayed sleep phase in high school students. Sleep Medicine 2012; 13: 193-9. PubMed  
 5. Bjorvatn B. Kallestad H, Langsrud K, et al. Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av døgnrytmelidelser. Søvn 2023. Nummer 1. Side 32-50. www.calameo.com  
 6. Auger RR, Burgess HJ, Emens JS, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: Advanced Sleep-Wake Phase Disorder (ASWPD), Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD), Non-24-Hour Sleep-Wake Rhythm Disorder (N24SWD), and Irregular Sleep-Wake Rhythm Disorder (ISWRD). An Update for 2015: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2015; 11:1199. PubMed  
 7. Watson LA, McGlashan EM, Hosken IT, et al. Sleep and circadian instability in delayed sleep-wake phase disorder. J Clin Sleep Med. 2020 Sep 15;16(9):1431-1436. PMID: 32347206. PubMed  
 8. Meyer N, Harvey AG, Lockley SW, Dijk DJ. Circadian rhythms and disorders of the timing of sleep. Lancet 2022; 400: 1061-1078. pmid:36115370 PubMed  
 9. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed, American Academy of Sleep Medicine, Darien, IL 2014.
 10. Auger RR. Delayed sleep-wake phase disorder. UpToDate, last updated Jan 08, 2016. UpToDate  
 11. Dagan Y. Circadian rhythm disorders CRSD). Sleep Med Rev 2002; 6: 45-55. PubMed  
 12. Chesson AL Jr, Littner M, Davila D, Anderson WM, Grigg-Damberger M, Hartse K, Johnson S, Wise M. Practices and parameters fro the use of light therapy in the treatment of sleep disorders. Standards of Practice Committee, American Academy of Sleep Medicine. Sleep 1999; 22: 641-60. PubMed  
 13. Bjorvatn B, Pallesen S. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. Sleep Medicine Reviews 2009; 13: 47-60. PubMed  
 14. Sletten TL, Magee M, Murray JM, et al. Efficacy of melatonin with behavioural sleep-wake scheduling for delayed sleep-wake phase disorder: A double-blind, randomised clinical trial. PLoS Med. 2018 Jun 18;15(6):e1002587. PMID: 29912983 PubMed  
 15. MacMahon KM, Broomfield NM, Espie CA. A systematic review of the effectiveness of oral melatonin for adults (18-65 years) with delayed sleep phase syndrome and adults (18-65 years) with primary insomnia. Current Psychiatry Reviews 2005; 1: 103-13. PubMed  
 16. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, et al. The efficacy and safety of exogenous melatonin for primary sleep disorders. J Gen Intern Med 2005; 20: 1151-8. PubMed  
 17. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, Pandya R, Tjosvold L, Hartling L, et al. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. BMJ 2006; 332: 385-8. British Medical Journal  
 18. Sivertsen B, Glozier N, Harvey AG, Hysing M. Academic performance in adolescents with delayed sleep phase. Sleep Medicine 2015. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2015.04.011
 • Bjørn Bjorvatn, professor dr.med., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og leder av Nasjonalt senter for søvnmedisin, Haukeland Universitetssykehus
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL