Hopp til hovedinnhold

Forsinket søvnfaselidelse

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Søvnlidelse som gir redusert livskvalitet og yteevne. Behovet for innsovning er forskjøvet, og oppstår som regel etter 01-02. Dette gjør det umulig å oppnå tilstrekkelig søvn om man skal stå opp til vanlig tid. Søvnen er normal om pasienten tillates å sove. Uvanlig lang og lettpåvirkelig døgnrytme er antatt å være en årsak.
Forekomst:
0,2% over 18 år, men kanskje så mye som 5% blant ungdom
Symptomer:
Dersom søvnmønsteret ikke lar seg forene med daglig liv, vil det oppstå søvnmangel og typiske symptomer på denne (redusert yteevne og økt risiko for depresjon)
Funn:
Tegn på dårlig dekket søvnbehov
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, men spesialistundersøkelser som aktigrafi og måling av melatonin kan støtte diagnosen
Behandling:
Lysbehandling og melatonintilskudd er den mest effektive behandlingen. De fleste vokser ut av tilstanden i begynnelsen av 20-årene. 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) - nettsted 
 1. Cataletto ME. Sleeplessness and circadian rhythm disorder. Medscape, last updated Jan 07, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Ursin R. Søvn - en lærebok om søvnfysiologi og søvnsykdommer. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag 1996.
 3. Wyatt JK. Delayed sleep phase syndrome: pathophysiology and treatment options. Sleep 2004; 27:1195. PubMed  
 4. Saxvig IW, Pallesen S, Wilhelmsen-Langeland A, Molde H, Bjorvatn B. The prevalence and correlates of delayed sleep phase in high school students. Sleep Medicine 2012; 13: 193-9. PubMed  
 5. Auger RR, Burgess HJ, Emens JS, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: Advanced Sleep-Wake Phase Disorder (ASWPD), Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD), Non-24-Hour Sleep-Wake Rhythm Disorder (N24SWD), and Irregular Sleep-Wake Rhythm Disorder (ISWRD). An Update for 2015: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2015; 11:1199. PubMed  
 6. Watson LA, McGlashan EM, Hosken IT, et al. Sleep and circadian instability in delayed sleep-wake phase disorder. J Clin Sleep Med. 2020 Sep 15;16(9):1431-1436. PMID: 32347206. PubMed  
 7. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed, American Academy of Sleep Medicine, Darien, IL 2014.
 8. Auger RR. Delayed sleep-wake phase disorder. UpToDate, last updated Jan 08, 2016. UpToDate  
 9. Dagan Y. Circadian rhythm disorders CRSD). Sleep Med Rev 2002; 6: 45-55. PubMed  
 10. Chesson AL Jr, Littner M, Davila D, Anderson WM, Grigg-Damberger M, Hartse K, Johnson S, Wise M. Practices and parameters fro the use of light therapy in the treatment of sleep disorders. Standards of Practice Committee, American Academy of Sleep Medicine. Sleep 1999; 22: 641-60. PubMed  
 11. Bjorvatn B, Pallesen S. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. Sleep Medicine Reviews 2009; 13: 47-60. PubMed  
 12. Sletten TL, Magee M, Murray JM, et al. Efficacy of melatonin with behavioural sleep-wake scheduling for delayed sleep-wake phase disorder: A double-blind, randomised clinical trial. PLoS Med. 2018 Jun 18;15(6):e1002587. PMID: 29912983 PubMed  
 13. MacMahon KM, Broomfield NM, Espie CA. A systematic review of the effectiveness of oral melatonin for adults (18-65 years) with delayed sleep phase syndrome and adults (18-65 years) with primary insomnia. Current Psychiatry Reviews 2005; 1: 103-13. PubMed  
 14. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, et al. The efficacy and safety of exogenous melatonin for primary sleep disorders. J Gen Intern Med 2005; 20: 1151-8. PubMed  
 15. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, Pandya R, Tjosvold L, Hartling L, et al. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. BMJ 2006; 332: 385-8. British Medical Journal  
 16. Sivertsen B, Glozier N, Harvey AG, Hysing M. Academic performance in adolescents with delayed sleep phase. Sleep Medicine 2015. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2015.04.011
 • Bjørn Bjorvatn, professor dr.med., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus
 • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL