Hopp til hovedinnhold

Parasomnier

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Parasomnier er uønskede motoriske eller verbale ikke-epileptiske nattlige anfall som opptrer under søvn, spesielt hos barn
Forekomst:
Slike oppvåkningsforstyrrelser er vanlige og forekommer hos 15-20% av barn før tenårsalderen
Symptomer:
De vanligste parasomnier hos barn er søvngjengeri og natteskrekk. Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser: forvirring ved oppvåkning og rytmiske bevegelsesforstyrrelser
Funn:
Det er normal fysisk status
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Den viktigste behandlingen er å forsikre foreldrene om at det er en helt ufarlig tilstand som med tiden vil forsvinne av seg selv
 • Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) - nettsted 
 1. Ahmed SMS. Sleep walking. Medscape, last updated Mar 11, 2019. emedicine.medscape.com  
 2. Nguyen TT, Kaplan PW, Wilfong A. Nonepileptic paroxysmal disorders in children. UpToDate, last updated Sep 26, 2019. UpToDate  
 3. Fleetham JA, Fleming JA. Parasomnias. CMAJ. 2014 May 13;186(8):E273-80. Epub 2014 May 5. PMID: 24799552 PubMed  
 4. Vreugdenhil S, Weidenaar AC, de Jong IJ, van Driel MF. Sleep-Related Painful Erections: A Meta-Analysis on the Pathophysiology and Risks and Benefits of Medical Treatments. The Journal of Sexual Medicine 2018; 15: 5-19. pmid:29208538 PubMed  
 5. Walters AS. Clinical identification of the simple sleep-related movement disorders. Chest 2007; 131: 1260. PubMed  
 6. Manni R, Terzaghi M. Rhythmic movements during sleep: a physiological and pathological profile. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 3: 181.
 7. Derry CP, Duncan JS, Berkovic SF. Paroxysmal motor disorders of sleep: the clinical spectrum and differentiation from epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1775. PubMed  
 8. Hamiwka LD, Singh N, Niosi J, Wirrell EC. Diagnostic inaccuracy in children referred with "first seizure": role for a first seizure clinic. Epilepsia 2007; 48: 1062. PubMed  
 9. Stallman HM, Kohler M. Prevalence of Sleepwalking: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS One 2016; 11: e0164769. pmid:27832078 PubMed  
 10. Plazzi G, Vetrugno R, Provini F, Montagna P. Sleepwalking and other ambulatory behaviours during sleep. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 3: 193.
 11. Guilleminault C, Lee JH, Chan A, et al. Non-REM-sleep instability in recurrent sleepwalking in pre-pubertal children. Sleep Med 2005; 6: 515-21. PubMed  
 12. Mason TB, Pack AI. Sleep terrors in childhood. J Pediatr 2005; 147: 388. PubMed  
 13. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015).
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Bjorvatn, professor dr.med., Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, og leder av Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus