Hopp til hovedinnhold

Dissosiative lidelser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Psykisk sykdom hvor underbevisste (ufrivillige) forhold genererer symptomer, og hvor pasienten oppfatter symptomene som organisk betinget
Forekomst:
Dissosiasjon er sannsynligvis underrapportert, men den vanligste varianten av sykdommen (ikke-epileptiske anfall) har en prevalens i området 2-33/100 000
Symptomer:
Er ofte kramper eller nevrologiske utfall, men disse er ofte atypiske og medisinsk uforklarlige for fagfolk (gjenspeiler ofte pasientens subjektive medisinske forklaringsmodeller)
Funn:
Klinisk undersøkelse kan bare gi mistanke om tilstanden, ikke en sikker diagnose. Se etter tegn til dissosiasjon, ikke bare etter tegn på fravær av organisk sykdom
Diagnostikk:
Pasientens mistenkte diagnoser kan ofte usannsynliggjøres gjennom tester og undersøkelser, og dissosiasjon er i hovedsak en eksklusjonsdiagnose
Behandling:
Diagnosen stilles ofte av nevrolog, mens en psykiater er best egnet til å behandle tilstanden. Økt sykdomsinnsikt og gode mestringsstrategier er ofte tilstrekkelig behandling. De fleste blir bedre av behandling, men langvarig oppfølging er gjerne nødvendig
 1. Lund C, Haraldsen I, Lossius MI, Bjørnæs H, Lossius R, Nakken KO. Psykogene ikke-epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legefor 2009; 129: 2348-51. PubMed  
 2. Popkirov S, Asadi-Pooya AA, Duncan R, et al. The aetiology of psychogenic non-epileptic seizures: risk factors and comorbidities. Epileptic Disord. 2019;21(6):529-547. PubMed  
 3. Gates JR. Non-epileptic seizures: classification. Co-existence with epilepsy. Diagnosis. Therapeutic approaches and consensus. Epilepsy Behav 2002; 3: 28–33.
 4. Sharon I. Dissociative disorders. Medscape, last updated Sep 11, 2018. emedicine.medscape.com  
 5. Stone J, Binzer M, Sharpe M. Illness beliefs and locus of control: a comparison of patients with pseudoseizures and epilepsy. J Psychosom Res 2004; 57: 541–7.
 6. Møkleby K, Blomhoff S, Malt UF et al. Psychiatric comorbidity and hostility in patients with psychogenic nonepileptic seizures compared with somatoform disorders and healthy controls. Epilepsia 2003; 43: 193–8.
 7. Selkirk M, Duncan R, Oto M et al. Clinical differences between patients with nonepileptic seizures who report antecedent sexual abuse and those who do not. Epilepsia 2008; 49: 1446–50.
 8. Reuber M. Psychogenic nonepileptic seizures: answers and questions. Epilepsy Behav 2008; 12: 622–35.
 9. Duncan R, Oto M, Martin E et al. Late onset psychogenic nonepileptic attacks. Neurology 2006; 66: 1644–7.
 10. Brown RJ, Reuber M. Psychological and psychiatric aspects of psychogenic non-epileptic seizures (PNES): A systematic review. Clin Psychol Rev. 2016;45:157-182. PubMed  
 11. Syed TU, LaFrance (Jr.) WC , Kahriman ES, Hasan SN, Rajasekaran V, et al . Can semiology predict psychogenic nonepileptic seizures? a prospective study. Annals of Neurology 2011; Article published online: 17 MAR 2011.
 12. Aybek S, Kanaan RA, David AS. The neuropsychiatry of conversion disorder. Curr Opin Psychiatry 2008; 21: 270-80. PubMed  
 13. Syed TU, LaFrance WC, Kahriman ES, et al.. Can semiology predict psychogenic nonepileptic seizures? a prospective study. Annals af Neurology 2011; 69: 997-1004. PubMed  
 14. Duncan R, Oto M. Psychogenic nonepileptic seizures in patients with learning disability: comparison with patients with no learning disability. Epilepsy Behav 2008; 12: 183–6.
 15. LaFrance WC. Psychogenic nonepileptic seizures. Curr Opin Neurol 2008; 21: 195–201.
 16. Duncan R. Psychogenic nonepileptic seizures: Etiology, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Aug 10, 2021. UpToDate  
 17. Martlew J, Pulman J, Marson AG. Psychological and behavioural treatments for adults with non-epileptic attack disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD006370. DOI: 10.1002/14651858.CD006370.pub2. DOI  
 18. Goldstein LH, Chalder T, Chigwedere C, Khondoker MR, Moriarty J, Toone BK,Mellers JDC. Cognitive-behavioral therapy for psychogenic nonepileptic seizures. Neurology 2010; 74: 1986-94. Neurology  
 19. Salpekar JA, Plioplys S, Siddarth P, et al. Pediatric psychogenic nonepileptic seizures: a study of assessment tools. Epilepsy Behav 2010; 17: 50-5. PubMed  
 20. Reuber M, Pukrop R, Bauer J et al. Outcome in psychogenic nonepileptic seizures: 1 to 10 year follow-up in 164 patients. Ann Neurol 2003; 53: 305–11
 • Dr. Stephan Schüler, avdelingsoverlege Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos
 • Tor André Johannessen, lege og redaksjonsmedarbeider NEL