Hopp til hovedinnhold

Spastisitet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Dysfunksjonell sensimotorisk kontroll på grunn av øvre motornevron lesjon som presenteres som intermitterende eller vedvarende ufrivillig aktivering av muskler
Forekomst:
Vanlig tilstand ved motoriske nevrologiske tilstander
Symptomer:
Økt spenning i skjelettmusklatur med livlige senereflekser
Funn:
I overekstremitetene er tonus økt i større grad i fleksormuskulatur enn i ekstensormuskulatur. I underekstremitetene er forholdet motsatt, tonus er mest økt i ekstensormuskulatur
Undersøkelser:
Ingen tilleggsundersøkelser er av spesifikk diagnostisk verdi
Behandling:
Identifisere og eliminere triggere. Ikke-medikamentell eller medikamentell behandling.
  1. Ertzgaard P, Nene A, Kiekens C, Burns AS. A review and evaluation of patient-reported outcome measures for spasticity in persons with spinal cord damage: Recommendations from the Ability Network - an international initiative. J Spinal Cord Med. 2020 Nov;43(6):813-823. Epub 2019 Feb 13. PMID: 30758270. PubMed  
  2. Kheder A, Nair KP. Spasticity: pathophysiology, evaluation and management. Pract Neurol 2012;12: 289-98. PubMed  
  3. Stein C, Fritsch CG, Robinson C, Sbruzzi G, Plentz RD. Effects of Electrical Stimulation in Spastic Muscles After Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Stroke 2015;46(8):2197-205. pmid:26173724 PubMed  
  4. Hansen HJ. Intratekal baclofen ved spasticitet. Ugeskr Læger 2003; 165: 1753. PubMed  
  5. Brashear A, Gordon MF, Elovic et al. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and fingerspasticity after a stroke. N Engl J Med 2002;347:395-400. New England Journal of Medicine  
  • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II emeritus, NTNU
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD (Nevro-NEL)
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med (Nevro-NEL)
  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo