Hopp til hovedinnhold

Tolosa Hunt syndrom (smertefull oftalmoplegi)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En tilstand med smerter i orbita og øyenmuskellammelser. Tilskrives inflammasjon og granulomdannelse i sinus cavernosus
Forekomst:
Sjelden tilstand, ca. 1 nytt tilfelle per million per år
Symptomer:
Orbitasmerte, øyenmuskellammelser, dobbeltsyn. Smertene kan komme før eller etter lammelsene
Funn:
Øyenmuskellammelser
Diagnostikk:
MR er avgjørende for å stille diagnosen og utelukke andre forklaringer
Behandling:
Kortikosteroider som gir smertelindring innen 24 til 72 timer
 1. Amrutkar C, Burton EV. Tolosa-Hunt Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 11, 2021. PMID: 29083745 PubMed  
 2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 3. Shindler KS. Tolosa-Hunt syndrome. UpToDate, last updated Dec 06, 2018. UpToDate  
 4. Taylor DC. Tolosa-Hunt syndrome. Medscape, last updated Nov 05, 2018. emedicine.medscape.com  
 5. Schuknecht B, Sturm V, Huisman TA, Landau K. Tolosa-Hunt syndrome: MR imaging features in 15 patients with 20 episodes of painful ophthalmoplegia. Eur J Radiol 2009; 69:445. PubMed  
 6. Zhang X, Zhang W, Liu R, et al. Factors that influence Tolosa-Hunt syndrome and the short-term response to steroid pulse treatment. J Neurol Sci 2014; 341:13. PubMed  
 7. Zurawski J, Akhondi H. Tolosa-Hunt syndrome--a rare cause of headache and ophthalmoplegia. Lancet 2013; 382:912. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Jakob Christensen, overlæge, Neurologisk afdeling F, Århus
 • Michael Bjørn Russell, prof., overlæge, ph.d., dr. med., Neurologisk afd., Akershus Universitetssygehus, Oslo