Hopp til hovedinnhold
Amyloidose kan angripe mange av kroppens organer, og derfor vil symptomene ofte kunne være svært forskjellige fra pasient til pasient.
Amyloidose kan angripe mange av kroppens organer, og derfor vil symptomene ofte kunne være svært forskjellige fra pasient til pasient.

Amyloidose

Amyloidose er en sjelden sykdom som skyldes avleiring av spesielle proteiner, amyloid, i kroppens organer. Flere kroniske sykdommer disponerer for amyloidose.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/andre-nyresykdommer/amyloidose/ 

Hva er amyloidose?

Årsaker

Symptomer

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Amyloidose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Wien TN, Schjesvold F, Husby G, et al. Veileder for diagnostikk og behandling av amyloidose.
 2. Rajkumar SV, Gertz MA. Advances in the treatment of amyloidosis. N Engl J Med 2007; 356: 2413-5. PubMed 
 3. Hemminki K, Li X, Forsti A, Sundquist J, Sundquist K. Incidence and survival in non‐hereditary amyloidosis in Sweden. BMC Public Health 2012; 12: 974. PMID: 23148499 PubMed 
 4. AbouEzzeddine OF, Davies DR, Scott CG, et al. Prevalence of Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. JAMA Cardiol 2021; 6: 1267-74. pmid:34431962 PubMed 
 5. Law S, Petrie A, Chacko L, et al. Change in N-terminal pro-B-type natriuretic peptide at 1 year predicts mortality in wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy. Heart 2021. pmid:33990410 PubMed 
 6. Westermark P. Amyloid diagnosis, subcutaneous adipose tissue, immunohistochemistry and mass spectrometry. Amyloid 2011; 18:175. PubMed 
 7. Helsedirektoratet. AL-amyloidose. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2020. www.helsebiblioteket.no 
 8. Rajkumar SV. Prognosis and treatment of immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis and light and heavy chain deposition diseases. UpToDate, last updated May 13, 2015 . UpToDate 
 9. Gorevic PD. Overview of amyloidosis. UpToDate, last updated feb 26, 2021. UpToDate 
 10. Holmes RO. Amyloidosis. Medscape, last updated Jan 27, 2017.
 11. Gertz MA, Lacy MQ, Dispenzieri A, Hayman SR. Amyloidosis. Best Pract Res Clin Haematol 2005; 18: 709-27. PubMed