Hopp til hovedinnhold
 Mange glomerulonefritter er uten symptomer og oppdages tilfeldig på grunn av påvisning av protein og/eller blod i urinen.
Mange glomerulonefritter er uten symptomer og oppdages tilfeldig på grunn av påvisning av protein og/eller blod i urinen.

Nyrebetennelse - glomerulonefritter

Glomerulus er navnet på kapillarslynger i nyrene hvor blodet filtreres. Glomerulonefritter brukes om betennelser i slike. Slike sykdommer vil kunne redusere nyrenes evne til å skille ut vann, salter og avfallsstoffer gjennom urinen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/nyrebetennelse-glomerulonefritter/ 

Hva er glomerulonefritter?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Glomerulonefritter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Chadban SJ, Atkins RC. Glomerulonephritis. Lancet 2005; 365: 1797-806. PubMed 
 2. Levy J. Glomerulonephritis. BestPractice, last reviewed 2 Aug 2021. bestpractice.bmj.com 
 3. Sethi S, De Vriese AnS, Fervenza FC. Acute glomerulonephritis. Seminar. Lancet 2022. pmid:35461559 PubMed 
 4. Rovin BH, Adler SG, Barratt J, et al. Executive summary of the KDIGO 2021 Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int 2021; 100: 753-779. pmid:34556300 PubMed 
 5. Parmar MS. Acute glomerulonephritis. Medscape, last updated Dec 15, 2020. emedicine.medscape.com 
 6. Salifu MO. Chronic glomerulonephritis. Medscape, last updated Feb 24, 2020. emedicine.medscape.com 
 7. Simon P, Ramee MP, Boulahrouz R et al. Epidemiologic data of primary glomerular diseases in western France. Kidney Int 2004; 66: 905-8. PubMed 
 8. The Norwegian Renal Registry. Annual Report 2019. www.nephro.no 
 9. Satoskar AA, Parikh SV, Nadasdy T. Epidemiology, pathogenesis, treatment and outcomes of infection-associated glomerulonephritis. Nat Rev Nephrol. 2020;16(1):32-50. PMID: 31399725 PubMed 
 10. Haaskjold YL. Knoop T. IgA-nefropati. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.22.0146 DOI 
 11. Vecchio M, Bonerba B, Palmer SC, et al. Immunosuppressive agents for treating IgA nephropathy. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD003965. DOI: 10.1002/14651858.CD003965.pub2. DOI 
 12. Rauen T, Eitner F, Fitzner C, et al. Intensive Supportive Care plus Immunosuppression in IgA Nephropathy. New Engl J Med 2015; 373: 2225-36. doi:10.1056/NEJMoa1415463 DOI 
 13. Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 18;(3):CD001533. Cochrane (DOI) 
 14. Meliambro K, Campbell KN, Chung M. Therapy for Proliferative Lupus Nephritis. Rheum Dis Clin North Am. 2018;44(4):545-560. PMID: 30274622 PubMed 
 15. Fervenza FC, Appel GB, Barbour SJ, et al. Rituximab or Cyclosporine in the Treatment of Membranous Nephropathy. N Engl J Med 2019; 381: 36-46. pmid:31269364 PubMed 
 16. Walters G, Willis NS, Craig JC. Interventions for renal vasculitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD003232. Cochrane (DOI) 
 17. Knoop T, Vikse BE, Svarstad E et al. Mortality in patients with IgA nephropathy. Am J Kidney Dis 2013; 62: 883–90. PMID: 23796906 PubMed