Hopp til hovedinnhold
Den vanligste årsaken til blærestein er at avløpet fra blæren er trangt på grunn av forstørret prostata.
Den vanligste årsaken til blærestein er at avløpet fra blæren er trangt på grunn av forstørret prostata.

Blærestein

Det hender at det dannes steiner i urinblæren som er for store til å komme ut ved vannlating.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/nyrer-og-urinveier/blarestein/ 

Hva er blærestein?

Diagnosen

Behandling av blærestein

Komplikasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Blærestein. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Basler J. Bladder stones. Medscape, last updated Feb 04, 2020. emedicine.medscape.com 
 2. Hammad FT, Kaya M, Kazim E. Bladder calculi: did the clinical picture change?. Urology. Jun 2006;67(6):1154-8. PubMed 
 3. Leslie SW, Sajjad H, Murphy PB. Bladder Stones. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 12, 2021. PMID: 28722973 PubMed 
 4. Ali SH, Rifat UN. Etiological and clinical patterns of childhood urolithiasis in Iraq. Pediatr Nephrol 2005; 20:1453. PubMed 
 5. Hammad FT, Kaya M, Kazim E. Bladder calculi: did the clinical picture change?. Urology, Jun 2006;67(6):1154-8.
 6. Bartel P, Krebs J, Wöllner J, Göcking K, Pannek J. Bladder stones in patients with spinal cord injury: a long-term study. Spinal Cord. Apr 2014;52(4):295-7. PubMed 
 7. Hansen RB, Biering-Sørensen F, Kristensen JK. Urinary calculi following spinal cord injury. Scand J Urol Nephrol 2007; 41(2): 115. PubMed 
 8. Rafique M. Vesical calculus formation on permanent sutures. J Coll Physicians Surg Pak 2005; 15: 373. PubMed 
 9. Papatsoris AG, Varkarakis I, Dellis A, et al. Bladder lithiasis: from open surdgery to lithotripsy. Urol Res 2006; 34: 163. PubMed 
 10. Shah HN, Hedge SS, Shah JN et al. Simultaneous transurethral cystolithotripsy with holmium laser enucleation of the prostate: a prospective feasibility study and review of literature. BJU Int 2007; 100: 94. PubMed 
 11. Telha KA, Alkohlany K, Alnono I. Extracorporeal shockwave lithotripsy monotherapy for treating patients with bladder stones. Arab J Urol. 2016;14(3):207-210. Published 2016 Jul 25. PMID: 27547462 PubMed